Branislav Pejak

Branislav Pejak

Zvanje: Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Branislav Pejak je student doktorskih studija Elektrotehničkog i kompjuterskog inženjerstva na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta Novi Sad, na kojem je takođe završio osnovne (2017) i master (2018) studije u oblsti Biomedicinskog inženjerstva. Tokom osnovnih i master studija bio je stipendista Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije. Od marta 2018. godine zaposlen je u Centru za informacione tehnologije, Instituta BioSens, na poziciji mlađeg istraživača. Tema njegovog istraživanja je analiza podataka sa satelitskih snimaka. Trenutno se bavi razvojem GAN algoritama mašinskog učenja za klasifikaciju i predikciju prinosa na bazi multispektralnih satelitskih snimaka. Aktivno je uključen u mnoge projekte sa poziva Horizont 2020, među kojima su Antares, Cybele, Dragon i AgRoboFood koji imaju za cilj upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredi poput kreiranja mapa za selektivno uzorkovanje i đubrenje zemljišta, detekciju navodnjavanih površina, procenu prinosa i proteinskog sastava useva.

 

Centar:

proba 2

CIT

  1. Pejak B., Pandžić M., Lugonja P., Marko O.: Accuracy assessment of early- and late-season crop classification using optical and SAR imagery, 7. International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, pp. 6-6, Paphos (Cyprus), March 2019.
  2. Pejak, B., Klasifikacija kultura na slikama sa Sentinel-2 satelita metodama mašinskog učenja. Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 34(05), pp.974-977., 2019.