Čaba Peteš

Csaba Petes

Pozicija:Mlađi istraživač

Google Scholar

Csaba Petes je 2017. godine završio Master akademske studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, smer mikroprocesorski sistemi i algoritmi. Tema njegovog maser rada je bilo daljinsko upravljanje pokretnih vozila pomoću DTMF kodova i video signala na velike i male daljine. Osnovne akademske studije završio je 2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, smer mikroračunarska elektronika, sa temom diplomskog rada : Razvoj i primena programa „Paint“ na embeded sistemu.
U među vremenu (septembar 2013) osnovao je sopstvenu kompaniju, konsultantsku agenciju „Starprofit“ koja je zastupala „Guttler GmbH“ u Srbiji i druge strane kompanije na srpskom tržištu, uglavnom u poljoprivrednom poslovanju. Paralelno radi kao menadžer prodaje i kao profesor stručnih predmeta u Elektrotehničkoj skoli „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu i u Tehničkoj školi u Bečeju od oktobra 2014. do septembra 2017. godine.
Od maja 2018. godine radi na Institutu Biosense, na embeded softveru i robotskim sistemima. Radi na više projekata (Antares, MIMA, AgroboFood, WaQuMoS), prvenstveno na razvoju analogne i digitalne elektronike za sistem očitavanja, na dizajniranju izgleda PCB-a, realizaciji prototipa PCB-a, podržavajući celokupan dizajn robota, integraciju i obradu signala. Kontakt adresa: petes.csaba@gmail.com ili chaba@biosense.rs