Dragana Ćuk

Dragana Ćuk

Pozicija:Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Dragana Ćuk je zaposlena u Centru za razvoj proizvoda Instituta BioSens, u zvanju Mlađi saradnik u centru za razvoj proizvoda, od novembra 2020.godine. Završila je studije 2009.godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno radi i učestvuje u pripremi i realizaciji projekata Centra za razvoj proizvoda i učestvuje u poslovno-tehničkoj saradnji sa privredom. Prevashodno predstavlja sponu u komunikaciji izmedju korisnika aplikacija i zaposlenih u Centru za razvoj proizvoda.

 

 

Centar:

04

CRP