Željana Grbović

Željana Grbović

Zvanje: Istraživač-pravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Željana Grbović je istraživač i student doktorskih studija na departmanu Energetika, elektronika i telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Njena oblast interesovanja obuhvata primenu mašinskog učenja u poljoprivredi. Algoritmima veštačke inteligencije je počela da se bavi 2016. godine kada je njen tim rangiran u TOP5 u konkurenciji od 52 tima na prestižnom takmičenju u obradi signala, SP Cup koji organizuje IEEE. Završila je master studije 2017. godine na temi detektovanja klasova pšenice u termalnim slikama korišćenjem dubokih konvolucionih neuronskih mreža. Istraživanje o pšenici je proširila i na ranu predikciju prinosa, na osnovu slika sa mobilnog telefona i drona, za šta je dobila finansiranje od Inovacionog Fonda, za Dokaz Koncepta. Gostujući je istraživač na Univerzitetu u Vageningenu (Wageningen University and Research (WUR)), u grupi za Kompijutersku viziju i robotiku u poljoprivredi. Učestvovala je u industrijskom projektu WUR-a i kompanije GreenYard, pod nazivom Humistatus, za predikciju širenja patogenih oboljenja na paradajizu, na osnovu hiperspektralnih slika. Glavni domen istraživanja je transfer dubokog učenja u oblasti procene prinosa, kvaliteta i bezbednosti useva u poljoprivredi. Predvodila je tim koji je osvojio nagradu na studentskom univerzitetskom takmičenju „Space4Women“ i koji je učestvovao u finalu svetskog „Alibaba Get Global Challenge“ takmičenja. Aktivni učesnik je na nekoliko Horizon 2020 projekata, uključujući ANTARES, Cybele, Dragon (Menadžer diseminacije) i AgROBOfood, kao i projekte sa kompanijama.

Centar:

proba 2

CIT

  1. Grbović Ž., Panić M., Marko O., Brdar S., Crnojević V.: Wheat Ear Detection in RGB and Thermal Images, International Conference on Machine Learning and Data Mining MLDM 2019, New York, USA
  2. Brdar S., Hogeveen E., Panić M., Mensink M., Grbović Ž., Harchioui E., Chauhan A.: A case study on prediction of sensitivity of tomato sepals to fungal infection using hyperspectral imaging, 12th EFITA International Conference 2019, Rhodes, Greece
  3. Šarić (Grbović) Ž., Oskar Marko, Marko Panić, Sanja Brdar, Vladimir Crnojević – Wheat ear detection in RGB and thermal images using deep neural networks – AI2FUTURE Artificial Intelligence 2018, Zagreb, Croatia
  4. Šarić (Grbović) Ž., Oskar M., Panić M., Brdar S., Crnojević V.: Wheat ear detection in RGB images using deep neural networks, International Plant and Algal Phenomics Meeting, 2018, Prague, Czech Republic
  5. Šarić (Grbović) Ž., Oskar Marko, Panić Marko: Ear detection in wheat images using deep neural networks, The 11th Conference Digital Speech and Image Processing 2017, Novi Sad, Serbia