NEFERTITI- Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Akronim: NEFERTITI

Period implementacije: 01/01/2018 - 31/12/2021

GA broj: 772705

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://nefertiti-h2020.eu/

Nefertiti_logo

Cilj projekta: Glavni cilj NEFERTITI mreže je uspostavljanje EU mreže povezanih demonstracionih i pilot farmi koje će podstaći razmenu znanja među učesnicima, kao i efikasnije prihvatanje inovacija u poljoprivredi kroz učenje među kolegama vezanim za 10 ključnih poljoprivrednih pitanja u Evropi.

 

O projektu: NEFERTITI se fokusira na stvaranje dodatne vrednosti razmenom znanja, aktera, poljoprivrednika i tehničkog sadržaja preko mreža kako bi se pospešilo uvođenje inovacija, poboljšalo učenje među kolegama i ojačala mrežna povezanost između farmi širom Evrope, doprinoseći tako konkurentnijoj, održivoj i klimatski pametnoj poljoprivredi. NEFERTITI se fokusira na 10 tema koje su odabrane na osnovu ključnih briga poljoprivrednih zajednica u regionalnim hubovima u projektu, pokrivajući zajedno uravnotežen spektar tema u tri glavna poljoprivredna sektora: stočarstvo, ratarstvo i hortikultura. Teme su takođe odabrane uzimajući u obzir njihov inovacioni potencijal, njihov demonstracijski potencijal i potencijal unakrsnog ukrštanja među temama, sektorima i akterima. Teme su usko povezane sa Tematskim mrežama H2020 i povezaće se sa drugim organizacionim strukturama na osnovnom nivou, poput operativnih grupa EIP-a i studijskih grupa koje će projektu dodeliti ključnu ulogu akceleratora i osnaživanja širenja i preuzimanja praktično orijentisanog znanja koje pružaju svi projekti povezani sa EIP-om. Program praćenja i učenja podržava sistematsko izdvajanje naučenih lekcija, lekcija koje će se deliti sa širokom publikom, uključujući aktere AKIS-a i javne vlasti. Internet platforma će otključati iskustvo, aktere, demonstracijske detalje i srodni sadržaj za široko rasprostranjeno deljenje koje će biti poboljšano namenskom proizvodnjom relevantnog materijala (uključujući visokokvalitetne profesionalne video zapise) na svakom jeziku partnera. NEFERTITI će se uključiti u politički dijalog sa regionima EU kako bi se isti podudarao sa interesima poljoprivrednika i kreatora politike uzimajući u obzir održivost mreža.

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 772705.

Centri:

05

CIRP