Sara Joksović

Screenshot_20220209_151205 (1)

Zvanje: Istraživač- pripravnik

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Google Scholar

Sara Joksović je zaposlena na Institutu BioSens kao istraživač pripravnik u Centru za senzorske tehnologije. Takođe, studentkinja je doktorskih akademskih studija inženjerstva materijala na Tehnloškom fakultetu Novi Sad, gde je završila osnovne i master studije. Njen naučno-istraživački rad fokusiran je na razvoj materijala za senzore, ugljenične nanomaterijale kao i materijale na bazi olovo selenida.

Centar:

CST

CST