Milica Milovanović

Milica Milovanović

Pozicija:Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Milica Milovanovic radi kao mlađi saradnik u BioSense Institutu. Diplomirala je 2019. godine Univerzitetu u Novom Sadu na Prirodno-Matematičkom fakultetu, na smeru Informacione tehnologije. Na institutu trenutno radi na razvijanju web aplikacija. Backend implementira u Java i Python okruženjima (Spring, EJB i Django). Za frontend koristi Angular i AngularJS. Takođe radi sa bazama podataka i serverima (Wildfly i Tomcat).