E-SHAPE- EuroGEOSS showcases-Applications Powered by Europe

Akronim: E-SHAPE

Period implementacije: 01/05/2019 - 23/04/2023

GA broj: 820852

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://e-shape.eu/

E-shape-logo

Cilj projekta: Cilj projekta je uspostavljanje i promocija održive organizacije posvećene korišćenju evropskih resursa EO, nadovezujući se na Kopernikus i GEOSS kroz razvoj pilota za zajednički dizajn (tj. Proizvoda, usluga ili rešenja orijentisanih na aplikacije) izgrađenih na osnovu korisnika i pružanje ekonomske, socijalne i političke vrednosti evropskim građanima. Ciljevi predloga su 1) razviti operativne usluge EO za aktivne korisnike u ključnim društvenim sektorima; 2) da demonstriraju koristi EO pilota kroz koordinisano korišćenje EO podataka i korišćenje postojećih resursa EO; 3) da promoviše prihvatanje pilota na nacionalnom i međunarodnom nivou, 4) da se omogući dugoročna održivost brojnih pilota, njihov prodor na javno i privatno tržište i podrži njihova nadogradnja; 5) povećati prihvatanje podizanjem svesti o rešenjima razvijenim kroz prilagođene i dobro ciljane aktivnosti komunikacije, širenja i informisanja.

 

O projektu: E-SHAPE vođen je potrebom za razvijanjem operativnih EO usluga sa korisnicima, stvaranjem povoljnog okruženja u kojem se snage Evrope iskorišćavaju u rešavanju društvenih izazova, negovanju preduzetništva i podršci održivom razvoju. Takođe ima ambiciju da kroz razvoj 27 pilota pruži informacije i doprinese GEO angažovanju (SDG, Pariski sporazum i Sendai okvir).

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 820852.

Teme:

Centri:

04

CRP

03

CBS

05

CIRP