Primena savremenih informacionih tehnologija u stručnim poljoprivrednim školama i poljoprivrednim stanicama

Period implementacije: 01/10/2019 - 30/09/2020

Tip projekta: Nacionalni

uprava-za-agrarna-placanja

Cilj projekta: Veći profit koji se može ostvariti korišćenjem informacionih tehnologija u poljoprivredi, a samim tim i povećanje i očuvanje prinosa.

 

Opis projekta: Projekat će se fokusirati na podsticanje srednjih poljoprivrednih škola da u svoj nastavni program uključe informacione tehnologije i na taj način omoguće učenicima da se upoznaju sa konceptom precizne poljoprivrede koja bi im donela veću stručnost i viziju o budućnosti poljoprivredne proizvodnje.

Sa druge strane, zbog nedostataka u infrastrukturi za preciznu poljoprivredu, stručnjaci u poljoprivrednim stanicama širom Srbije nemaju raspoloživu tehnologiju koja bi im omogućila sprovođenje demostracionih ispitivanja u različitim oblastima poljoprivrede. Sistem transfera znanja je samo delimično funkcionalan, budući da je očigledan nedostatak sistemske povezanosti između poljopirivrednih stručnih i savetodavnih službi (PSSS) i kreatora znanja (saradnja sa institutima, centrima i fakultetima). Stoga, cilj ovog projekta je pružanje podrške u vidu obrazovanja i tehnologije koja će pomoći kako poljoprivrednim školama, tako i poljoprivrednim stanicama da unaprede svoja istraživanja i time indukuju veći poljoprivrednu proizvodnju.

Teme:

Centri:

proba 2

CIT

04

CRP