Marija Miličić

Marija Miličić

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Marija Miličić je stariji istraživač na Institutu BioSens, gde radi u okviru Centra za biosisteme. 2017. godine je stekla diplomu doktora ekoloških nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Njene istraživačke aktivnosti prvenstveno su usmerene na konzervaciju značajne grupe insekata oprašivača – osolikih muva. Marija sprovodi istraživanja njihove ekologije, funkcionalnog diverziteta i efekata različitih pritisaka okoline, poput intenzivne poljoprivrede i klimatskih promena, na rasprostranjenost ovih vrsta. Član je Savetodavnog odbora IUCN (Međunarodne unije za očuvanje prirode) specijalističke grupe za osolike muve i saradnik istraživač u Laboratoriji za integrativna istraživanja biodiverziteta (LIBRe) sa sedištem u Prirodnjačkom muzeju u Helsinkiju, gde je sprovela deo istraživanja u okviru svoje doktorske disertacije.

Centar:

03

CBS

  1. Miličić, M., Popov, S., Vujić, A., Ivošević, B., & Cardoso, P. (2020). Come to the dark side! The role of functional traits in shaping dark diversity patterns of south‐eastern European hoverflies. Ecological Entomology, 45, 232–242.
  2. Janković, M., Miličić, M., Ačanski, J., & Vujić, A. (2020). Protected areas and prime hoverfly areas: Safe haven for hoverflies or not?. Entomological Science.
  3. Miličić, M., Vujić, A. & Cardoso, P. (2018). Effects of climate change on the distribution of hoverfly species (Diptera: Syrphidae) in Southeast Europe. Biodiversity and Conservation, 1 27(5), 1173-1187.
  4. Miličić, M., Vujić, A., Jurca, T. & Cardoso, P. (2017). Designating conservation priorities for Southeast European hoverflies (Diptera: Syrphidae) based on species distribution models and species vulnerability. Insect Conservation and Diversity, 10(4), 354-366.
  5. Popov, S., Miličić, M., Ditti, I., Sommaggio, D., Marko, O., Markov, Z. & Vujić, A. (2017). Phytophagous hoverflies (Diptera: Syrphidae) as indicators of changing landscapes. Community Ecology, 18(3), 287-294