Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini

Period implementacije: 27/05/2016 - 31/03/2020

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta:  Projekat Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini posvećen je unapređenju funkcionalne održivosti postojeće ekološke mreže prirodih i poluprirodnih staništa.

 

O projektu: Evalucija ekološke mreže će konsolidovati, proširiti i ojačati postojeću mrežu prirodnih i poluprirodnih staništa unutar poljoprivrednog područja. Ekološku mrežu, kao skup međusobno povezanih ili prostorno bliskih prirodnih i poluprirodnih područja, čine sledeći elementi: ekološki značajna područja, koridori koji povezuju ekološki značajna područja i zaštitna zona. Aktivnosti će izdvojiti reprezentativene pokazatelje stanja biodiverziteta i zaštite prirode u AP Vojvodini uz evaluaciju socio-ekonosmke koristi i ekonomske vrednosti mreže prirodnih i poluprirodnih staništa. Prikupljanje podataka o vrstama i njihovim staništima ključna su faza u pripreme razvoja i unapređenja ekološke mreže bazirane na naučnim dokazima. Evaluacija funkcionalnosti ekološke mreže na regionalnom i lokalnom nivou predstavlja važan doprinos postizanju njenog strateškog cilja. Središte projekta je kontinuirano praćenje stanja biodiverziteta i diverziteta predeonih elementa, što daje osnov za buduće prostorno planiranje i održivo upravljanje poljoprovrednim predelom. Najznačajniji doprinos i dugoročni uticaj projekta leži u njegovoj primeni tokom implementacije NATURA 2000 sistema u kojem su ključni elementi procena stanja i brojnosti, a posebno monitoring ugroženih vrsta. NATURA 2000 je međunarodna obaveza koje je naša zemlja prihvatila u okviru procesa pridruživanju EU, pa će sistem uspostavljen kroz projekat biti lako implementiran u buduću NATURA 2000 mrežu Srbije.

 

Teme:

Centri:

03

CBS