Jelena Ačanski

Jelena Ačanski

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Jelena Ačanski je zaposlena na institutu BioSens kao stariji istraživač. Doktorsku disertaciju iz oblasti biologije odbranila je 2017. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF, Univerzitet u Novom Sadu. Njena naučna istraživanja se zasnivaju na analizi oblika i simetrije morfoloških struktura metodom geometrijske morfometrije i ispitivanju uticaja klimatskih faktora na trenutnu i buduću distribuciju i diverzitet vrsta. Dr Jelena Ačanski je autor ili koautor više od 50 naučnih i konferencijskih radova. Učestvovala je u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata. Iskusan je terenski istraživač. Autor je i koordinator baze podataka osolikih muva Balkanskog poluostrva i muzejskih zbirki. Član je savetodavnog odbora IUCN specijalističke grupe za osolike muve (eng. IUCN Hoverfly Specialist Group) i Entomološkog društva Srbije. Dodatno, Jelena je aktivista za prava pacijenata obolelih od ME/CFS-a i dizajner vektorskih ilustracija.

Centar:

03

CBS

  1. Vujić Аnte, Šašić Zorić Ljiljana, Ačanski Jelena, Likov Laura, Radenković Snežana, Milić Dubravka, Šebić Anja, Ranković Milica, Khaghaninia Samad (2020). Hide-and-seek with hoverflies: Merodon aureus – a species, a complex or a subgroup?. Zoological Journal of the Linnean Society.
  2. Gvozdenac Sonja, Prvulović Dejan, Radovanović Mirjana, Ovuka Jelena, Miklič Vladimir, Ačanski Jelena, Tanasković Snežana, Vukajlović Filip (2018). Life history of Plodia interpunctella Hübner on sunflower seeds: Effects of seed qualitative traits and the initial seed damage. Journal of Stored Products Research, 79, 89-97.
  3. Ačanski Jelena, Vujić Ante, Djan Mihajla, Vidaković Obreht Dragana, Ståhls Gunilla, Radenković Snežana (2016). Defining species boundaries in the Merodon avidus complex (Diptera, Syrphidae) using integrative taxonomy, with the description of a new species. European Journal of Taxonomy, (237).
  4. Šašić Ljijana, Ačanski Jelena, Vujić Ante, Ståhls Gunilla., Radenković Snežana, Milić Dubravka, Vidaković Obreht Dragana, Djan Mihajla (2016). Molecular and morphological inference of three cryptic species within the Merodon aureus species group (Diptera: Syrphidae). PLoS One, 11(8), p.e0160001.
  5. Crnojević Vladimir, Panić Marko, Brkljač Branko, Ćulibrk Dubravko, Ačanski Jelena, Vujić Ante (2014). Image Processing Method for Automatic Discrimination of Hoverfly Species. Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 986271.