CST

Centar za senzorske tehnologije

Centar za senzorske tehnologije fokusira se na razvoj senzora koji detektuju i mere različite parametre i procese u biosistemima, i koji nalaze primenu u poljoprivredi, zaštiti životne sredine i medicini. Kako bismo odgovorili ovim izazovima, Centar okuplja istraživače iz različitih oblasti uključujući fiziku, hemiju, biologiju, elektroniku, nauku o materijalima i masenu spektrometriju.

proba 2CIT
03CBS

Teme

Silikatni nanomaterijali

Zbog malog prečnika (oko 100 nm) i veoma porozne prirode,...

Agrobot

With the advancement of variable rate technologies (VRT) used for...

Sistemi za prikupljanje energije i Sistemi za skladistenje energije

Sistemi za prikupljanje energije   Nove generacije tehnologija, kao što su Internet...

Plant-O-Metar

Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za...

Mikrotalasni senzor vlaznosti zemljišta

Tačno merenje vlažnosti zemljišta je veoma važno u poljoprivredi, imajući...

FastMast

Mastitis je najčešća bolest kod krava, ali i najskuplja bolest...

Agrobot

Sa napretkom tehnologija za varijabilno tretiranje u pogledu sejanja, zalivanja,...

Primene u monitoringu životne sredine

Biosenzori za detekciju toksina i patogena   Prečišćavanje vode korišćenjem funkcionalizovanih nanomaterijala...

Primene u medicini

Srce-na-čipu baziran na tehnologiji indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija za primenu...

Optički senzori

Optička senzorika i optičke metode merenja imaju široku upotrebu u...

Ugljenični nanomaterijali

S obzirom na to da atomska rešetka ugljenika poseduje visoku...

Nanomembrane

Nanomembrane predstavljaju veštačke, slobodno stojeće strukture, debljine u opsegu od...

Metal oksidni nanomaterijali

Oksidi metala zauzimaju posebno mesto u nauci o materijalima zbog...

Materijali na bazi olovo selenida

Imajući u vidu široku upotrebu pesticida i đubriva u proizvodnji...

Kompozitni filmovi

Kompozitni filmovi sadrže kombinovana svojstva više od jednog materijala, čime...

Biopolimeri i hidrogelovi

Zbog svoje dostupnosti, biorazgradivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti, biopolimeri predstavljaju odličan...

Mikrotalasna kola i uredjaji

U poslednjim decenijama, mikrotalasna kola i komponente neizostavni su elementi...

Mikrofluidika

Mikrofluidika je oblast koja se bavi manipulacijom i kontrolom malih...

Metamaterijali

Zahvaljujući svojoj strukturi, metamaterijali omogućavaju proizvoljnu manipulaciju talasima, ali i...

Masena spektrometrija

Masena spektrometrija (MS) predstavlja zlatni standard u laboratorijskoj analizi koja...

Biosenzori

Biosenzori su analitički uređaji koji služe za detekciju biološkog materijala...

Projekti

Horizont 2020
Code: Re-farm – Consumer-driven demands to reframe farming systems
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
RealSense2- FROM LAB-ON-A-CHIP TO CUSTOM BIOREACTOR: SCALE UP MODELING STUDY, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
REALSENSE1 - Monitoring of cell culture parameters using sensors for biomass and nutrients/metabolites in media: Lab-on-a-Chip (LOC) approach, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program
Nacionalni
Razvoj novih aktivnih komponenti za zaštitu od sunčevog UV zračenja, bezbednih po zdravlje i okolinu, na bazi poroznih organosilikatnih nanočestica
Nacionalni
Razvoj i integracija mikrofludičnih biosenzora kao alata za monitoring bezbednosti mesa u kontinumu farma-klanica
Nacionalni
Monitoring kvaliteta vode u akvakulturi korišćenjem portabilne masene spektrometrije
Horizont 2020
Flexible robots for intelligent automation of precision agriculture operations
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
The BioSense Alt. Protein Project – Student group
Nacionalni
Prediction of Cancer Treatment Effectiveness with Stimuli-responsive Nanomaterials
Horizont 2020
Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables
Horizont 2020
PeRsOnalized nutriTion for hEalthy living
Horizont 2020
Non-Conventional Wave Propagation for Future Sensing and Actuating Technologies
Horizont 2020
Networking Activities for Nanotechnology-Facilitated Cancer Theranostics
Horizont 2020
Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications
Horizont 2020
Heart on chip based on induced pluripotent stem cell technology for personalized medicine
Horizont 2020
Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
Horizont 2020
Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics
BILATERALNI
Biokompatibilni nanokompoziti na bazi poliuretanskih mreža i mezoporoznih silikatnih nanočestica za primenu u obliku antimikrobnih prevlaka medicinskih uređaja i implanata
Zeleni Inovacioni Vaučeri
Smart eco-friendly irrigation system based on advanced machine learning
Zeleni Inovacioni Vaučeri
Filter za redukciju gvozđa u sistememima navodnjavanja u poljoprivredi
Nacionalni
Nanostrukturni multifunkcionalni materijali i nanokompoziti
Nacionalni
Fizika nanostrukturnih oksidnih materijala i jako korelisanih sistema
Nacionalni
0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje
Nacionalni
Senzorske tehnologije za integrisani monitoring poljoprivredne proizvodnje
Nacionalni
Razvoj uređaja za merenje i mapiranje azota kao najvažnijeg parametra za održivu poljoprivredu
Nacionalni
Razvoj prototipa uređaja za merenje broja somatskih ćelija u svežem mleku
Nacionalni
Razvoj jeftinih mikrofludičnih senzora za detekciju hlorofila u površinskim vodama
Nacionalni
Primena daljinske detekcije u oceni kvaliteta vode i mapiranju vegetacije
Nacionalni
Elektronski uređaji integrisani u odeću za primenu u preciznoj poljoprivredi
Nacionalni
Doprinos urbanog zelenila pri ublažavanju klimatskih promena i zagađenja
Nacionalni
AgroSens APV
Nacionalni
Aflatoksin „od njive do trpeze“ – praćenje pojave aflatoksina kroz ceo lanac proizvodnje
FP7
Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation
COST
Bežični prenos energije za održivu elektroniku
BILATERALNI
Razvoj 3D štampanih funkcionalnih materijala i izrada magnetnih komponenti
BILATERALNI
Novi inteligentni nanomaterijali za dijagnostiku i isporuku lekova
EUREKA
Water Quality Monitoring System with Multi-Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management, 2019-2022, E!13044
BILATERALNI
Nove inteligentne silikatne i organosilikatne nanostrukture za dijagnostiku i isporuku lekova

Ljudi

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Rukovodilac Centra za senzorske tehnologije

Saznaj više

Goran Kitić

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mirjana Mundžić

Stariji istraživač

Saznaj više

Zoran Pavlović

Istraživač-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - fizika

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Žarko Šakotić

Naučni savetnik u oblasti prirodnih/ matematičkih nauka- fizika

Stariji istraživač

Saznaj više

Vesna Bengin

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacija i informacionih tehnologija

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Vasa Radonjić

Mlađi istraživač

Saznaj više

Tamara Todić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -fizika

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Stefan Jarić

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Snežana Đurić

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Slobodan Birgermajer

Naučni savetnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Naučni savetnik

Saznaj više

Slavica Savić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -fizika

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Selena Ilić

Viši naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka, telekomunikacije i informacione tehnologije

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Nikolina Janković

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Viši naučni saradnik

Saznaj više

Nikola Knežević

Istraživač-saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka –materijali i hemijske tehnologije

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Nejra Omerović

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno–matemaričkih nauka -hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Minja Mladenović

Mlađi istraživač

Saznaj više

Mina Mirović

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Milena Jakšić

Naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -fizika

Naučni saradnik

Saznaj više

Marko Radović

Stariji istraživač

Saznaj više

Marko Pavlović

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Kristina Živojević

Stariji istraživač

Saznaj više

Jovan Matović

Istraživač-saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških nauka –materijali i hemijske tehnologije

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Jovana Stanojev

Stariji istraživač

Saznaj više

Ivan Bobrinetskiy

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -fizika

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Ivana Podunavac

Stariji istraživač

Saznaj više

Heman Kumar Ramiya Ramesh Babu

Naučni saradnik u oblasti tehničko–tehnoloških i biotehničkih nauka

Naučni saradnik

Saznaj više

Georges Dubourg

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Vujić

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Dragojević

Stariji istraživač

Saznaj više

Damir Krklješ

Mlađi istraživač

Saznaj više

Čaba Peteš

Naučni saradnik u oblasti tehničko- tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Naučni saradnik

Saznaj više

Branimir Bajac

Stariji istraživač

Saznaj više

Boris Brkić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka-hemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandra Pavlović