proba 2

Centar za Informacione Tehnologije

Sateliti, dronovi, senzori i hiperspektralne kamere proizvode ogromne količine informacija o biljkama. Centar za infomacione tehnologije primenjuje napredne tehnike mašinskog učenja, modeluje procese koji se odvijaju u biosistemima, optimizuje donošenje odluka i izdvaja dragocena znanja iz dugih nizova heterogenih podataka. Istraživanje Centra usmereno je ka obradi podataka dobijenih od različitih uređaja među kojima su sateliti, sonde za zemljište, ručni senzori i niz specijalizovanih kamera. Koristimo tehnike eliminacije šuma, segmentacije i fuzije podataka da pripremimo skupove podataka koji se dalje analiziraju kroz mašinsko učenje.

03CBS
CSTCST

Teme

Hiperspektralne, multispektralne i termalne slike

Za analizu problema i prikupljanje podataka, BioSens koristi različite uredjaje...

Agrobot

Sa napretkom tehnologija za varijabilno tretiranje u pogledu sejanja, zalivanja,...

Robotika

Upotreba robotike u poljoprivredi je oblast u nauci koja se...

Obrada slika sa dronova

Na Institutu BioSens koristimo slike kvadkoptera DJI Inspire 1 kako...

Obrada satelitskih slika

BioSens je dom habu za Sentinel podatke i kao takav...

Hab za Sentinel podatke

Evropska svemirska agencija je kroz Kopernikus program lansirala plejadu Sentinel...

Analitika prostornih podataka

Analitika velikih podataka se zasniva na obradi heterogenih izvora podataka,...

Dizajn obeležja

Mašinsko učenje i domenska ekspertiza se često posmatraju kao dva...

Otkrivanje znanja

Sa pojavom neparametaskih modela mašinskog učenja i rastućom popularnošću dubokih...

Mašinsko učenje

Cilj BioSensove Grupe za veštačku inteligenciju je da obezbedi sveobuhvatan...

Duboko učenje

Duboko učenje je novi metod mašinskog učenja. Zbog svoje specifičnosti...

Bioinformatika

U biološkim naukama se trenutno generišu velike količine podataka, posebno...

Analitika Velikih Podataka

Značajan deo BioSensovih istraživanja u oblasti Velikih Podataka je fokusiran...

Projekti

Nacionalni
Alat za ranu predikciju prinosa pšenice baziran na veštačkoj inteligenciji
Nacionalni
Detekcija uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i detekcija paljenja žetvenih ostataka na teritoriji APV
Horizont 2020
Code: Re-farm – Consumer-driven demands to reframe farming systems
Nacionalni
Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka nakon završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije
Horizont 2020
Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy
Nacionalni
Razvoj novih aktivnih komponenti za zaštitu od sunčevog UV zračenja, bezbednih po zdravlje i okolinu, na bazi poroznih organosilikatnih nanočestica
Nacionalni
Monitoring kvaliteta vode u akvakulturi korišćenjem portabilne masene spektrometrije
Horizont 2020
Flexible robots for intelligent automation of precision agriculture operations
Nacionalni
Detekcija i kvantifikacija bioaerosola značajnih za zdravlje ljudi i biljaka u realnom vremenu
Nacionalni
Optimizacija mesta uzorkovanja i broja uzoraka zemljišta na osnovu obrade satelitskih snimaka parcele i zoniranja u cilju smanjenja troškova
Nacionalni
Korišćenje satelitskih snimaka tokom vegetacione sezone u cilju vizualizacije varijacije useva i razvoja mapa za racionalnu varijabilnu prihranu azotom
Horizont 2020
Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables
Horizont 2020
PeRsOnalized nutriTion for hEalthy living
Horizont 2020
Promoting the internAtional competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross-cluster collaboration
Horizont 2020
Data Driven Precision Agriculture Services and Skill Acquisition
Horizont 2020
FOSTERING PRECISION AGRICULTURE AND LIVESTOCK FARMING THROUGH SECURE ACCESS TO LARGE-SCALE HPC-ENABLED VIRTUAL INDUSTRIAL EXPERIMENTATION ENVIRONMENT EMPOWERING SCALABLE BIG DATA ANALYTICS
Horizont 2020
Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
Zeleni Inovacioni Vaučeri
Smart eco-friendly irrigation system based on advanced machine learning
Nacionalni
Primena savremenih informacionih tehnologija u stručnim poljoprivrednim školama i poljoprivrednim stanicama
Nacionalni
Analiza prikupljenih podataka pomoću bespilotnih letelica
Nacionalni
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju
Nacionalni
Razvoj uređaja za merenje i mapiranje azota kao najvažnijeg parametra za održivu poljoprivredu
Nacionalni
Primena NDVI senzora u proizvodnim i oplemenjivačkim programima pšenice
Nacionalni
Primena daljinske detekcije u oceni kvaliteta vode i mapiranju vegetacije
Nacionalni
Daljinska detekcija fenoloških promena
Nacionalni
AgroSens APV
FP7
Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation
COST
COST Action CA18131 Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies
COST
COST Action IC1406 High-Performance Modelling and Simulation for Big Data Applications
EUREKA
Water Quality Monitoring System with Multi-Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management, 2019-2022, E!13044

Ljudi

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Rukovodilac Centra za informacione tehnologije

Saznaj više

Sanja Brdar

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Milica Brkić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Aleksandar Antić

Istraživač-pravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Željana Grbović

Redovni profesor u oblasti računarskih nauka

Direktor instituta

Saznaj više

Vladimir Crnojević

Mlađi istraživač

Saznaj više

Vladan Filipović

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Stefanija Stojković

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Predrag Matavulj

Stručni savetnik

Stručni savetnik

Saznaj više

Predrag Lugonja

Mlađi istraživač

Saznaj više

Petra Đuza

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Oskar Marko

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Nina Pajević

Stariji istraživač

Saznaj više

Nikola Obrenović

Stariji istraživač

Saznaj više

Nikola Kanas

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Nastasija Grujić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mirjana Radulović

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Miloš Pandžić

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Miljana Marković

Naučni saradnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- informacione tehnologije

Naučni saradnik

Saznaj više

Marko Panić

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka -meteorologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Gordan Mimić

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka- elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dragana Blagojević

Mlađi istraživač

Saznaj više

Đorđe Batić

Mlađi istraživač

Mlađi istraživač

Saznaj više

Dimitrije Stefanović

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dejan Pavlović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Živaljević

Istraživač-pripravnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka-elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Branislav Pejak

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Anja Šepa

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Andrea Mihajlović