05

Centar za inovacije i razvoj poslovanja

Uloga Centra za inovacije i razvoj poslovanja (CIRP) Instituta BioSense je da stvori dugoročnu održivost Instituta, zasnovanu na proširenju i diverzifikaciji načina prihodovanja Instituta. Glavni cilj CIRP-a je da kontinuirano evoluira i pronalazi nove mogućnosti za uspešno implementiranje rezultata istraživanja BioSens-a u komercijalne vrhe. Pored toga, Odeljenje pomno prati aktuelne trendove i prepoznaje potrebe na tržištu, stvarajući na taj način nove mogućnosti za praktičnu primenu svih veština i znanja stečenih kroz istraživačke i inovacione aktivnosti Centra izvrsnosti (CI).

 

Da bi postigao svoje ambiciozne ciljeve, CIRP svoj fokus stavlja na sledeće osnovne aktivnosti:

–  strateško planiranje,

–  poslovni razvoj,

– upravljanje projektima i

– izgradnja kapaciteta.

 

CIRP vrši interne i eksterne analize, procenjujući i ocenjujući različite poslovne aspekte i mogućnosti rasta i proširenja poslovanja, uključujući i različite aspekte zaštite prava Intelektualne svojine kao važne faktore.

 

Paralelno, CIRP prati tehnološke trendove na tržištu, mapira nove poslovne mogućnosti i otvorene pozive za podnošenje projektih prijava i uspostavlja nova partnerstva u zemlji i inostranstvu, kako bi proširio trenutnu mrežu saradnika Instituta i doprineo diverzifikaciji prihoda.

 

CIRP tim se ističe u pripremi novih, uspešnih predloga projekata. Iako su ciljevi i obimi projekata veoma raznoliki, svi imaju jedan zajednički cilj – da konstantno podstiču istraživačke centre Instituta BioSens, podrže njihova naučna dostignuća i pomognu u ostvarivanju ciljeva na polju širenja i rasta poslovnih kapaciteta. Trenutno je CIRP odeljenje uključeno u više od 18 međunarodnih projekata, sa zaduženjem da njima upravlja i uspešno implementira projektne zadatke.

 

Odeljenje takođe pruža vrlo raznovrsne i sveobuhvatne obuke i treninge, kako bi pomoglo zaposlenima u Institutu u proširivanju ličnih kapaciteta i veština. Posebna pažnja posvećuje se negovanju preduzetničkog duha i načina razmišljanja kod istraživača Instituta, kroz pružanje podrške komercijalizaciji rezultata njihovih istraživanja.

 

Tokom projekta H2020 ANTARES (2017 – 2024), CIRP je osnovao i trenutno uspešno upravlja setom komplementarnih entiteta (BioSense akcelerator, Digitalna farma, Zajednicki prostor za laboratorijsko istatrazivanje i BioSense Regional) koji će maksimizirati inovacioni potencijal novog Centra Izvrsnosti. Kroz BioSense Akcelerator, CIRP ima za cilj da pruži različite mogućnosti za prikupljanje sredstava i nudi jedinstveni program mentorstva širokom krugu korisnika, kao što su mala i srednja preduzeća, novoosnovana preduzeća (“start-up”), regionalna istraživačka zajednica itd. Istovremeno, sve aktivnosti i resursi su stavljeni na raspolaganje svim naučnicima Instituta BioSens, pružajući dvostruki doprinos njihovim istraživanjima: (i) upoznavanje sa tržišnim trendovima i industrijskim dostignućima i (ii) podsticaj da započnu sopstveno preduzetničko putovanje.

 

Pod okriljem CIRP-a nalaze se dva podjednako važna, tržišno orijentisana entiteta – Precizna poljoprivredna živa laboratorija – Precision Agriculture Living Lab (fokusirana na korisničke inovacije i ko-kreiranje rešenja) i BioSense Digital Innovation Hub (koji daje inovativna digitalna rešenja u proizvodnom lancu “od farme do viljuške”, nudeći poslovnu, tehničku i sistemsku podršku spoljnim saradnicima – u vidu podrške prilikom razvijanja sopstvenih tehnoloških rešenja, davanja poslovnih saveta ili predstavljanja relevantnim partnerima i zajednicama).

 

Opšti cilj CIRP-a je da obezbedi dugoročnu održivost Centra Izvrsnosti (CI) i pozitivno utiče na srpsku i evropsku ekonomiju.

 

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete više informacija u vezi sa našim aktivnostima, molimo Vas da kontaktirate Milicu Trajković  na biosense.rs

Teme

Digitalni Inovacioni Habovi

BioSens Institut (Istraživačko - razvojni institut za informacione tehnologije biosistema)...

Živa laboratorija

Istraživanja i razvoj inovacija na Institutu BioSens uvek se odvijaju...

BioSens akcelerator

Lansirajte svoju AgTech ideju! BioSens akcelerator je intenzivan, tromesečni program namenjen...

Projekti

Horizon Europe
NATI00NS - National engagement activities to support the launch of the Mission 'A Soil Deal for Europe’ 100 Living Labs and Lighthouses
Horizon Europe
Climate Farm Demo
Horizon Europe
CODECS - Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems
Horizon Europe
FOSTER - Fostering food system transformation by integrating heterogeneous perspectives in knowledge and innovation within the ERA
Horizont 2020
ClieNFarms-Climate Neutral Farms
Horizont 2020
ZeroW-Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain
Horizont 2020
Advance_eLTER - Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
Horizont 2020
Code: Re-farm – Consumer-driven demands to reframe farming systems
Horizont 2020
BESTMAP- Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy
Horizont 2020
FLEXIGROBOTS- Flexible robots for intelligent automation of precision agriculture operations
Horizont 2020
WaysTUP!- Value chains for the disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context
Horizont 2020
SmartAgriHubs-Connecting the dots to unleash the innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector
Horizont 2020
SISCODE- Society in Innovation and Science through CODEsign
Horizont 2020
SHEALTHY- Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables
Horizont 2020
PROTEIN- PeRsOnalized nutriTion for hEalthy living
Horizont 2020
PARSEC - Promoting the internAtional competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross-cluster collaboration
Horizont 2020
NEFERTITI- Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration
Horizont 2020
NANOFACTS- Networking Activities for Nanotechnology-Facilitated Cancer Theranostics
Horizont 2020
IPMworks - An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies
Horizont 2020
IoF2020- Internet of Food and Farm 2020
Horizont 2020
E-SHAPE- EuroGEOSS showcases-Applications Powered by Europe
Horizont 2020
ENVRI-FAIR- ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and Research
Horizont 2020
eLTER PPP- eLTER preparatory phase project
Horizont 2020
eLTER PLUS- European long-term ecosystem, critical zone, and research infrastructure of socio-ecological systems PLUS
Horizont 2020
CYBELE- Fostering precision agriculture and livestock farming through secure access to large-scale HPC-enabled virtual industrial experimentation environment empowering scalable big data analytics
Horizont 2020
ANTARES- Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
Horizont 2020
ALL-READY- The European Agroecology Living Lab and Research Infrastructure Network
Horizont 2020
agROBOfood-Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics
ERASMUS+
Smart Farming Innovation Brokers: Fostering The Digital Innovation Hubs Approach To Increase Modern Farming Potential
ERASMUS+
AGROS-AGRofood sustainable gOalS
Horizont 2020
Smart-AKIS- European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology
Horizont 2020
SKIN-Short supply chain Knowledge and Innovation Network
Horizont 2020
KATANA - Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector
Horizont 2020
INNO-4-AGRIFOOD- Capitalising the full potential of on-line collaboration for SMEs innovation support in the Agri-Food ecosystem
Horizont 2020
EUDAT 2020
Horizont 2020
eLTER- European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure
Horizont 2020
DIATOMIC- Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry
Horizont 2020
AgriDemo-F2F- Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning
FP7
INNOSENSE - Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation
FP7
FRACTALS-Future Internet Enabled Agricultural Applications

Ljudi

Rukovodilac Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milica Trajković

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Asistent menadžera projekta

Saznaj više

Jelena Jojić

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Nikica Marinković

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Marija Vagić

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Branislava Davidović

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Mendžer projekta

Saznaj više

Slađana Blažević

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tijana Barošević

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Nenad Lukić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milica Lukić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Sofija Merc

Stariji stručni saradnik u oblasti finansija međunarodnih projekata u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Maša Mimica

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Isidora Stojačić

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dragana Petković

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dajana Vujaklija

Stariji stručni saradnik u oblasti javnih nabavki u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Bojan Gavrilović