05

Centar za inovacije i razvoj poslovanja

Uloga Centra za inovacije i razvoj poslovanja (CIRP) Instituta BioSense je da stvori dugoročnu održivost Instituta, zasnovanu na proširenju i diverzifikaciji načina prihodovanja Instituta. Glavni cilj CIRP-a je da kontinuirano evoluira i pronalazi nove mogućnosti za uspešno implementiranje rezultata istraživanja BioSens-a u komercijalne vrhe. Pored toga, Odeljenje pomno prati aktuelne trendove i prepoznaje potrebe na tržištu, stvarajući na taj način nove mogućnosti za praktičnu primenu svih veština i znanja stečenih kroz istraživačke i inovacione aktivnosti Centra izvrsnosti (CI).

 

Da bi postigao svoje ambiciozne ciljeve, CIRP svoj fokus stavlja na sledeće osnovne aktivnosti:

–  strateško planiranje,

–  poslovni razvoj,

– upravljanje projektima i

– izgradnja kapaciteta.

 

CIRP vrši interne i eksterne analize, procenjujući i ocenjujući različite poslovne aspekte i mogućnosti rasta i proširenja poslovanja, uključujući i različite aspekte zaštite prava Intelektualne svojine kao važne faktore.

 

Paralelno, CIRP prati tehnološke trendove na tržištu, mapira nove poslovne mogućnosti i otvorene pozive za podnošenje projektih prijava i uspostavlja nova partnerstva u zemlji i inostranstvu, kako bi proširio trenutnu mrežu saradnika Instituta i doprineo diverzifikaciji prihoda.

 

CIRP tim se ističe u pripremi novih, uspešnih predloga projekata. Iako su ciljevi i obimi projekata veoma raznoliki, svi imaju jedan zajednički cilj – da konstantno podstiču istraživačke centre Instituta BioSens, podrže njihova naučna dostignuća i pomognu u ostvarivanju ciljeva na polju širenja i rasta poslovnih kapaciteta. Trenutno je CIRP odeljenje uključeno u više od 18 međunarodnih projekata, sa zaduženjem da njima upravlja i uspešno implementira projektne zadatke.

 

Odeljenje takođe pruža vrlo raznovrsne i sveobuhvatne obuke i treninge, kako bi pomoglo zaposlenima u Institutu u proširivanju ličnih kapaciteta i veština. Posebna pažnja posvećuje se negovanju preduzetničkog duha i načina razmišljanja kod istraživača Instituta, kroz pružanje podrške komercijalizaciji rezultata njihovih istraživanja.

 

Tokom projekta H2020 ANTARES (2017 – 2024), CIRP je osnovao i trenutno uspešno upravlja setom komplementarnih entiteta (BioSense akcelerator, Digitalna farma, Zajednicki prostor za laboratorijsko istatrazivanje i BioSense Regional) koji će maksimizirati inovacioni potencijal novog Centra Izvrsnosti. Kroz BioSense Akcelerator, CIRP ima za cilj da pruži različite mogućnosti za prikupljanje sredstava i nudi jedinstveni program mentorstva širokom krugu korisnika, kao što su mala i srednja preduzeća, novoosnovana preduzeća (“start-up”), regionalna istraživačka zajednica itd. Istovremeno, sve aktivnosti i resursi su stavljeni na raspolaganje svim naučnicima Instituta BioSens, pružajući dvostruki doprinos njihovim istraživanjima: (i) upoznavanje sa tržišnim trendovima i industrijskim dostignućima i (ii) podsticaj da započnu sopstveno preduzetničko putovanje.

 

Pod okriljem CIRP-a nalaze se dva podjednako važna, tržišno orijentisana entiteta – Precizna poljoprivredna živa laboratorija – Precision Agriculture Living Lab (fokusirana na korisničke inovacije i ko-kreiranje rešenja) i BioSense Digital Innovation Hub (koji daje inovativna digitalna rešenja u proizvodnom lancu “od farme do viljuške”, nudeći poslovnu, tehničku i sistemsku podršku spoljnim saradnicima – u vidu podrške prilikom razvijanja sopstvenih tehnoloških rešenja, davanja poslovnih saveta ili predstavljanja relevantnim partnerima i zajednicama).

 

Opšti cilj CIRP-a je da obezbedi dugoročnu održivost Centra Izvrsnosti (CI) i pozitivno utiče na srpsku i evropsku ekonomiju.

 

Ukoliko ste zainteresovani da dobijete više informacija u vezi sa našim aktivnostima, molimo Vas da kontaktirate Milicu Trajković  na biosense.rs

04CRP

Digitalni Inovacioni Habovi

09

BioSens Institut (Istraživačko - razvojni institut za informacione tehnologije biosistema)...

Živa laboratorija

10

Istraživanja i razvoj inovacija na Institutu BioSens uvek se odvijaju...

BioSens akcelerator

11

Lansirajte svoju AgTech ideju! BioSens akcelerator je intenzivan, tromesečni program namenjen...

Projekti

Horizont 2020
Code: Re-farm – Consumer-driven demands to reframe farming systems
Horizont 2020
Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy
Horizont 2020
Flexible robots for intelligent automation of precision agriculture operations
Horizont 2020
Value chains for the disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context
Horizont 2020
SmartAgriHubs
Horizont 2020
Society in Innovation and Science through CODEsign
Horizont 2020
Non-Thermal physical technologies to preserve fresh and minimally processed fruit and vegetables
Horizont 2020
PeRsOnalized nutriTion for hEalthy living
Horizont 2020
Promoting the internAtional competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross-cluster collaboration
Horizont 2020
Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration
Horizont 2020
Networking Activities for Nanotechnology-Facilitated Cancer Theranostics
Horizont 2020
An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies
Horizont 2020
Internet of Food and Farm 2020
Horizont 2020
EuroGEOSS showcases-Applications Powered by Europe
Horizont 2020
ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and Research
Horizont 2020
eLTER preparatory phase project
Horizont 2020
European long-term ecosystem, critical zone, and research infrastructure of socio-ecological systems PLUS
Horizont 2020
FOSTERING PRECISION AGRICULTURE AND LIVESTOCK FARMING THROUGH SECURE ACCESS TO LARGE-SCALE HPC-ENABLED VIRTUAL INDUSTRIAL EXPERIMENTATION ENVIRONMENT EMPOWERING SCALABLE BIG DATA ANALYTICS
Horizont 2020
Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
Horizont 2020
The European Agroecology Living Lab and Research Infrastructure Network
Horizont 2020
Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics
ERASMUS+
Smart Farming Innovation Brokers: Fostering The Digital Innovation Hubs Approach To Increase Modern Farming Potential
ERASMUS+
AGRofood sustainable gOalS
Horizont 2020
European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology
Horizont 2020
Short supply chain Knowledge and Innovation Network
Horizont 2020
KATANA - Emerging industries as key enablers for the adoption of advanced technologies in the agrifood sector
Horizont 2020
Capitalising the full potential of on-line collaboration for SMEs innovation support in the Agri-Food ecosystem
Horizont 2020
EUDAT 2020
Horizont 2020
European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure
Horizont 2020
Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry
Horizont 2020
Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning
Horizont 2020
Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
FP7
Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation
FP7
Future Internet Enabled Agricultural Applications

Ljudi

Rukovodilac Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milica Trajković

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Vesna Nešković

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tamara Trninić

Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Stavros Tsitouras

Mlađi stručni saradnik

Saznaj više

Sofija Merc

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Nataša Narevski

Stariji stručni saradnik u oblasti zaštite intelektualne svojine u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Milana Vitas

Stariji stručni saradnik u oblasti finansija međunarodnih projekata u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Maša Mimica

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Maja Radišić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Tatjana Knežević

Menadžer Centra za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Jovana Vlaškalin

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Isidora Stojačić

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Emilija Oreščanin

Mlađi stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dunja Kurjakov

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dragana Petković

Stariji stručni saradnik u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Dajana Vujaklija

Stariji stručni saradnik u oblasti javnih nabavki u Centru za inovacije i razvoj poslovanja

Saznaj više

Bojan Gavrilović