04

Centar za razvoj proizvoda

BioSense je istraživačko-razvojni institut i centar naučne izvrsnosti koji osim podizanja kvaliteta i dometa nauke, ima društvenu ulogu da da zamajac domaćoj privredi. Centar za razvoj proizvoda pruža visokotehnološka rešenja za privredu i državne ustanove koja se zasnivaju na naučnim rezultatima Instituta. Ova rešenja dolaze iz sfere IoT-a, GIS-a i satelitskih tehnologija i pospešuju konkurentnost domaćih kompanija i efikasnost javne uprave, čime se aktivno ubrzava digitalna transformacija srpske i evropske poljoprivrede.

05CIRP

GIS servisi

Saradnja sa Državnom upravom

BioSens ima odličnu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije i...

Privreda

Kako bi podstakao digitalnu transformaciju poljoprivrede u svim njenim segmentima,...

Nove tehnologije uspostavljaju poverenje između proizvođača i osiguravajućih kuća

Grad, prolećni mraz, oluje i poplave se dešavaju iznenada i...

Ekološke platforme

BioSens učestvuje u raznim panevropskim inicijativama kojima je cilj da...

AgroSens

Jedna od oblasti koje prolaze kroz najdinamičnije promene na krilima...

IoT

Komunikacije

Istraživanje BioSensovog Centra za senzorske tehnologije je usmereno ka razvoju...

Integracija senzora

Integracija različitih senzora u IoT ekosistem je izazovan zadatak i...

Aplikativni nivo

IoT aplikativni sloj je odgovoran za prižanje specifičnih usluga zasnovanih...

Projekti

Horizont 2020
Advance_eLTER - Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
Nacionalni
Detekcija uzurpiranog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i detekcija paljenja žetvenih ostataka na teritoriji APV
Nacionalni
Detekcija spaljivanja žetvenih ostataka nakon završenog ciklusa poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije
Nacionalni
Optimizacija mesta uzorkovanja i broja uzoraka zemljišta na osnovu obrade satelitskih snimaka parcele i zoniranja u cilju smanjenja troškova
Nacionalni
Korišćenje satelitskih snimaka tokom vegetacione sezone u cilju vizualizacije varijacije useva i razvoja mapa za racionalnu varijabilnu prihranu azotom
Horizont 2020
E-SHAPE- EuroGEOSS showcases-Applications Powered by Europe
Horizont 2020
ENVRI-FAIR- ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and Research
Horizont 2020
eLTER PPP- eLTER preparatory phase project
Horizont 2020
eLTER PLUS- European long-term ecosystem, critical zone, and research infrastructure of socio-ecological systems PLUS
Horizont 2020
ANTARES- Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
Nacionalni
Primena savremenih informacionih tehnologija u stručnim poljoprivrednim školama i poljoprivrednim stanicama
Nacionalni
Analiza prikupljenih podataka pomoću bespilotnih letelica
Nacionalni
AgroSens APV
Horizont 2020
EUDAT 2020
Horizont 2020
eLTER- European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure
FP7
INNOSENSE - Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation

Ljudi

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Goran Adžić

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Predrag Stanković

Stariji saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Željko Bajić

Menadžer Centra za razvoj proizvoda

Saznaj više

Vladan Minić

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Mina Bjelica

Rukovodilac Centra za razvoj proizvoda

Saznaj više

Milijana Vujasinović

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Milica Milovanović

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Luka Bošnjak

Mlađi saradnik u Centru za razvoj proizvoda

Saznaj više

Dragana Ćuk