Salomao Moraes

Salomao Moraes

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Dr Salomao Moraes pridružio se Centru za senzorske tehnologije Instituta BioSens kao iskusan istraživač u mikrofluidici. Doktorirao je elektrotehniku na Univerzitetu Kampinas i doktorirao inženjerske nauke na Univerzitet Vrije u Briselu, sa najvišim odlikovanjima. Radio je više od 5 godina, kao predsednik IEEE EDS, gde je dobio IEEE EDS nagradu 2014. Dr Salomao ima bogato iskustvo u oblasti mikrofluidike sa tehnologijama mikrofabrikacije u čistim prostorijama. Ima preko 5 godina iskustva u industriji, gde je nedavno radio u biotehnološkoj industriji, uspešno uspostavivši Microfluidics tehnologiju za aplikacije za otkrivanje antitela (u Češkoj Republici). Razvio je od dizajna do validacije, mikrofluidička rešenja za: jednoćelijsku inkapsulaciju, ko-kapsulaciju, ekstrakciju emulzije na čipu i piko-injektiranje. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju mikrofluidiku: mikrofabrikaciju, modeliranje i integraciju sa mikrosenzorima, mikromikserima, generisanje kapljica i njegove primene.

Centar:

CST

CST

  1. da Silva Junior, S. M., Stiens, J., Moshkalev, S., Willibrordus, J., Swart, R. L. D. O., Matvejev, V., … & De Tandt, C. (2018). Microfluidic devices on glass for liquid mixtures concentration with coupled Thz sensor. Journal of Integrated Circuits and Systems, 13(2), 1.
  2. da Silva Junior, S. M., Stiens, J., Moshkalev, S., Swart, J. W., Matvejev, V., Zhang, Y., & De Tandt, C. (2017). Subterahertz sensor in microfluidic devices for on-line determination and control of ethanol concentration. Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena, 35(6), 06GA02.
  3. Da Silva, S. M., Stiens, J., Swart, J. W., Moshkal, S., Zhang, Y., Matvejev, V., … & De Tandt, C. (2017, November). Microfluidic devices and Gigahertz sensor applied to measurements of liquid mixtures concentration. In 2017 32nd Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) (pp. 1-4). IEEE.
  4. da Silva Junior, S. M., Ribeiro, L. B., Swart, J. W., Moshkalev, S., Stiens, J., Fruett, F., & Flacker, A. Fabrication and Evaluation of an Active Electromagnetic Mixer for Lab-on-a-Chip Applications.