Obrada slika sa dronova

Na Institutu BioSens koristimo slike kvadkoptera DJI Inspire 1 kako bismo dobili bolji uvid u stanje useva i preciznije planirali i upravljali agroekološkim aktivnostima. Ova tehnologija omogućava prikupljanje podataka visoke rezolucije ispod nivoa oblaka sa mnogo više detalja nego što se može videti u satelitskim snimcima. Skup podataka uključuje slike iz vidljivog dela spektra kao i slike dobijene modifikovanom NDVI kamerom. Takođe koristimo i Flir termalnu kameru za merenje temperature na velikim površinama u hetoregenim staništima. Bespilotne letelice su jednostavne za upotrebu, jer se većina mapiranja terena i prikupljanja podataka sada sprovodi autonomno, prema zadatim granicama terena uz pomoć aplikacija za planiranje leta.

 

Za preklapanje slika koristimo softvere Pix4D i AgisoftPhotoscan kako bismo generisali ortomozaike, mape vegetacionih indeksa i digitalne modele površine. Ove orto-mape su važni slojevi informacija i mogu se integrisati u GIS sisteme zajedno sa slojevima podataka dobijenih iz drugih izvora. Ovakvi skupovi podataka se zatim obrađuju i koriste za obuku naprednih algoritama mašinskog učenja.

 

BioSens koristi bespilotne vazdušne sisteme za otkrivanje nedostatka hranljivih materija u biljkama, napada štetočina, prekomerne suše ili vlage kao i drugih faktora koji utiču na razvoj useva, kao i za povećanje efikasnosti pri donošenju odluka. Posebno su korisni za površine od nekoliko desetina hektara, poput voćnjaka i vinograda, jer skeniranje velikih ratarskih parcela zahteva mnogo vremena. Bespilotne letelice su se pokazale i kao efikasni alati za praćenje stanja ekosistema. Pokrivajući veća prostranstva, omogućavaju pristup informacijama o tipu staništa u kojem rastu i razvijaju se živi organizmi od insekata do sisara. Njihova upotreba dovela je do revolucionarnih otkrića na poljima prostorne ekologije i poljoprivrede, i omogućila nam dobijanje podataka visoke rezolucije za donošenje optimalnih odluka sa visokom preciznošću.

 

 

NDVI map of sugar beet crop

Tamara Todić

Tamara

Todić

Željana Grbović

Željana

Grbović

Oskar Marko

Oskar

Marko