Obrada satelitskih slika

BioSens je dom habu za Sentinel podatke i kao takav je korisnik proizvoda Kopernikus programa Evropske svemirske agencije (ESA). Pre lansiranja Sentinel satelita, naša istraživanja su se zasnivala na snimcima sa satelita Landsat 7 i 8, kao i RapidView-a, ali su danas primarno usmerena na podatke koji potiču sa Sentinel 1 i 2 misija. Slike sa Sentinela 2 sadrže 13 spektralnih kanala i dostupne su na svakih 5 dana u zavisnosti od oblačnosti, dok Sentinel 1 koji snima radarske slike omogućava praćenje čak i u slučaju oblačnosti. Na ovaj način omogućeno je kontinualno osmatranje površine Zemlje u visokoj rezoluciji uključujući praćenje poljoprivrednje proizvodnje kroz sve faze rasta biljaka.

 

 

 

Od 2012. godine proizvodimo mape upotrebe zemljišta za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu, gde klasifikujemo zemljište u šume, vodene mase, urbane površine i različite tipove useva. Ovakve mape su nam omogućile da mapiramo životinjska staništa, posmatramo kako se menjaju tokom godina i ispratimo plodored na proizvodnim parcelama. Oslanjajući se na principe fuzije podataka, uspeli smo da dođemo do sub-pikselske rezolucije korišćenjem višestrukih izvora podataka sa heterogenim mrežama piksela. Druga grana našeg istraživanja se bavi prognozom prinosa useva. Na osnovu podataka sa terena dobijenih pomoću digitalnih knjiga polja, kraudsorsinga ili mapa prinosa, obučavamo napredne modele mašinskog učenja u cilju što bolje procene prinosa. Ovakvi modeli koriste više od 30 satelitskih vegetacionih indeksa koji uključuju domensko znanje o usevima, a njihova tačnost se povećava kako napredujemo kroz faze razvoja biljaka. Vegetacioni indeksi su takođe odlični pokazatelji procene štete jer neki od njih veoma dobro reaguju na pojavu prirodnih nepogoda poput suše, požara i izmrzavanja. Na ovaj način se osiguravajuća društva uključuju u partnerstvo sa Institutom, zajedno sa državnim oragnima, istraživačkim institucijama i poljoprivrednim proizvođačima koji naše rezultate koriste za optimalno donošenje odluka o navodnjavanu i distribuciji đubriva i pesticida.

Aleksandar Antić

Aleksandar

Antić

Željana Grbović

Željana

Grbović

Vladimir Crnojević

Vladimir

Crnojević

Predrag Matavulj

Predrag

Matavulj

Oskar Marko

Oskar

Marko

Nastasija Grujić

Nastasija

Grujić

Miloš Pandžić

Miloš

Pandžić

Branislav Pejak

Branislav

Pejak