Ekosistemi i antropogeni pritisci

Očuvanje prirodnih resursa i zdravlja ekosistema predstavlja osnovu za dobijanje ekosistemskih usluga, kao što su oprašivanje, plodnost i biološka aktivnost zemljišta, od kojih poljoprivredna praksa veoma zavisi. Prvi korak na putu očuvanja prirode i resursa koje ona obezbeđuje jeste shvatanje obima i intenziteta promena u njoj izazvanih čovekovim delovanjem. Naša grupa istražuje efekte čovekovog uticaja na ekosisteme i biodiverzitet kroz monitoring i kvantifikaciju promena u životnoj sredini. Pravovremenim uviđanjem promena u ekosistemima, mogu se preduzeti adekvatni koraci, pre nego što pomenute promene postanu nepovratne ili previše štetne.

 

 

Fotografija: Snežana Popov