Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju

Period implementacije: 01/01/2011 - 31/12/2019

GA broj: III44006

Tip projekta: Nacionalni

Internet prezentacija: http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/research/projects/044006s.php

Istraživači u svetu koji se bave matematičkom logikom i sistemima zasnovanim na znanju, teorijom grafova, operacionim istraživanjima, kriptologijom, itd. su ostvarili značajan napredak po pitanju razvoja rešenja za mnoge probleme od kojih zavise moderna tehnologija i svakodnevni život. Praksa u Srbiji pokazuje da rezultati koje naši istraživači postižu ostaju na teorijskom nivou. Stoga, u projektu predlažemo usmeravanje ka razvoju primena ovih rezultata u IKT, u kojem su glavni ciljevi:

 

– Jačanje naučno-tehnološle baze za razvoj IKT u Srbiji, kao osnove društva baziranog na znanju,

– Korišćenje naprednih matematičkih metoda, koje uglavnom nisu poznate inženjerima, za razvoj novih ili značajno poboljšanje postojećih IKT,

– Smanjivanje digitalnog jaza kroz inovacije i kreativnost svih partnera.

 

Projekat je fokusiran na ograničen skup izazova sa jasnom matematičkom osnovom. Biće uspostavljena saradnja od opšteg interesa između istraživačkih grupa koje se bave matematikom, računarstvom, inženjerstvom, telekomunikacijama i društvenim i humanističkim naukama.

 

Glavna oblast istraživanja jeste IKT (prioritet 4) kao i njihove primene u nekim važnim socio-ekonomskim izazovima (zdravstvo, energetika, pristup kulturnim resursima) definisanim Nacionalnom strategijom za nauku:

 

– Doprinosi predikcionim, preventivnim, dijagnostičkim i terapeutskim pristupima (1.2),

– Nove tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija (2.2),

– Kulturno nasleđe, izrada kapitalnih dela (7.7).

 

Teme:

Centri:

proba 2

CIT