AgroSens APV

Period implementacije: 31/10/2015 -

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Digitalna platforma AgroSens APV sastoji se od web i mobilne aplikacije koje omogućavaju praćenje realizacije konkursa za dodelu bespovratnih sredstava koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 

Opis projekta: Omogućeno je automatsko rangiranje prijava na Konkurse kao i generisanje ugovora i raznih rešenja. Automatskim generisanjem naloga za kontrolu prijava na konkurs I dodeljivanjem naloga savetodavnim službama, koje onda pomoću mobilnih telefon vrše kontrolu i verifikaciju na terenu, unapređen je rad i savetodavnih stručnih službi. Kroz AgroSens APV platformu omogućena je satelitska verifikacija podataka dobijenih sa terena. Pomoću satelitskog nadzora svake katastarske parcele i u skladu sa rezolucijom i tehničkim mogućnostima Sentinel snimaka, moguće je dodatno verifikovati realizaciju Konkursa.

 

Ova platforma omogućava i upravljanje kontrolom plodnosti zemljišta od strane poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi. Kreiranjem zadataka za uzorkovanje zemljišta omogućeno je savetodavcima da putem mobilnog telefona kreiraju uzorak i definišu njegovu geo-lokaciju. Evidentiranjem laboratorijskih rezultata uzoraka zemljišta omogućava se uvid u stanje plodnosti zemljišta. Takođe, setvena struktura za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, od 2013. pa do danas, dostupna je kroz digitalnu platformu AgroSens.

 

 

Teme:

Centri:

CST

CST

proba 2

CIT

04

CRP