Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI

Akronim: Advance_eLTER

Period implementacije: 01/01/2017 - 31/12/2017

GA broj: 739558

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: http://vvv.lter-europe.net/elter-esfri/advance-elter

Advance eLTER

Cilj projekta: Advance eLTER predstavlja presudan korak u izgradnji evropske istraživačke infrastrukture lokacija za dugoročno istraživanje ekosistema i društveno-ekoloških istraživačkih platformi (eLTER RI), a sve to kako bi pružio najkvalitetnije podatke i usluge komplementarne evropskim i globalnim istraživanjima zaštite životne sredine.

 

O projektu: Projekat će sprovesti važan konceptualni rad i pripremne korake ka omogućavanju istraživanja „Kritične zone“, glavnih ekosistema i socioekoloških sistema na evropskom nivou, čiji je cilj podrška donošenju odluka u vezi sa uslugama ekosistema i biodiverzitetom.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 739558.

Centri:

03

CBS

04

CRP

05

CIRP