Sistem i metod za inteligentno uzorkovanje zemljišta

Broj patenta: P-2020/0817

Pronalazak se odnosi na robotski sistem koji inteligentno uzorkuje zemljište na bazi odabira tačaka uzorkovanja putem naprednih algoritama veštačke inteligencije.

 

Robotski system se sastoji od platforme sa modulima za uzorkovanje koja je povezana na server na kome se nalazi modul za lokalizaciju sa algoritmima veštačke inteligencije.