Postupak za ranu predikciju prinosa pšenice baziran na veštačkoj inteligenciji

Broj patenta: P-2020/1279

Pronalazak se bazira na digitalizaciji i ubrzavanju postojeće tradicionalne metode poljoprivrednika za procenu prinosa pšenice putem algoritama veštačke inteligencije. Takođe pronalazak pored algoritama uključuje i novu bazu za procenu prinosa koja ne zavisi od vremenskih uslova, vrste zemljišta i vrste pšeničnih kultura.

 

Pronalazak predlaže postupak koji uključuje: detekciju klasova pšenice, automatsko prebrojavanje klasova, formiranje baze podataka za predikciju prinosa na nov način I predikciju prinosa koja se radi sa novim podacima.

 

Detekcija klasova pšenice se bazira na algoritmima obrade slike i veštačke inteligencije, tj. dubokom učenju (eng. deep learning) korišćenjem konvolucionih neuronskih mreža. Detekcija klasova se odvija kao skalabilna faza primenjiva i za RGB i za termalne slike klasova pšenice.
Automatsko prebrojavanje klasova se bazira na algoritmima digitalne obrade slike.

 

Formiranje baze podataka za predikciju prinosa se sastoji iz referentnih podataka biomase i broja klasova, zatim broja klasova koji se dobijaju automatskim prebrojavanjem klasova i nove estimirane biomase koja se dobija predikcijom. Nakon formiranja podataka za bazu predikcije, sama faza predikcije koristi novu estimiranu biomasu i broj klasova da predikuje prinos. Faza predikcije koristi algoritme mašinskog učenja, a rezultati predikcije su validirani na stvarnim rezultatima žetve i vrednostima prinosa po poljoprivrednim eksperimentima, na kraju iste sezone.