Planarna elektroda za biosenzore realizovana primenom ponavljajuće fraktalne geometrije

Broj patenta: P-2020/1065

Pronalazak se odnosi na planarnu elektrodu za biosenzore realizovanu primenom ponavljajuće fraktalne geometrije. Sama elektroda se sastoji od tri elektrode biosenzora, pri čemu je način realizacije izabran da bude putem ponavljajuće geometrije do nivoa trećeg reda. Sama realizacija pronalaska uključuje ponavljajuću geometriju 1. reda Sijerpinski fraktala, ali pronalazak se odnosi i na ponavljajuću geometriju Kohove krive, Peanove krive i Hilbertove krive, a od geometrijskih oblika uključuje tri najviše zastupljena oblika kvadrat, krug i trougao. Ponavljajuća geometrija je osnova inovativnosti pronalaska, jer izmena dizajna planarne elektrode sa svojim parametrima,, kao i reda fraktala, značajno doprinosi povećanoj osetljivosti biosenzora.