02. 07. 2022.

Završena prva trening škola u Srbiji iz oblasti primene nanomaterijala u dijagnostici i lečenju raka


U rektoratu i Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, od 27. juna do 1. jula, održana je prva trening škola u Srbiji iz oblasti primene nanomaterijala u dijagnostici i lečenju raka. Školu je organizovao Institut BioSens u okviru projekta Nanofacts. U toku pet dana,  bilo je 21 predavanje, 4 radionice, 19 predavača i 60 učesnicka. Istraživači, […]


U rektoratu i Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, od 27. juna do 1. jula, održana je prva trening škola u Srbiji iz oblasti primene nanomaterijala u dijagnostici i lečenju raka. Školu je organizovao Institut BioSens u okviru projekta Nanofacts. U toku pet dana,  bilo je 21 predavanje, 4 radionice, 19 predavača i 60 učesnicka. Istraživači, studenti, ali i profesori imali su priliku da se usavršavaju i uče o najnovijim istraživačkim metodama i rezultatima iz te oblasti od renomiranih domaćih i stranih naučnika.

 

Teme predavanja i radionica bile su razvoj nanomaterijala za ciljanu terapiju i dijagnostiku kancera, razvoj biosenzora za monitoring kancera, unapređenje znanja i veština istraživača u razvoju kritičkog i kreativnog načina razmišljanja, pisanju i implementaciji naučnih projekata, kao i komunikacionih veština.

 

Projekat Nanofacts se realizuje u saradnji sa partnerima Triniti Koledžom u Dablinu i Tehničkim univerzitetom u Beču i finansiran je iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Više informacija dostupno je na sajtu projekta, društvenim mrežama, kao i na sajtu Instituta BioSens.