Nikola Kanas

Nikola Kanas

Pozicija:Stariji istraživač

Google Scholar

Dr Nikola Kanas, rođen 1989. godine u Kikindi (Srbija), doktorirao je na Norveškom univerzitetu za nauku i tehnologiju (NTNU) kao član katedre za nauku i inženjerstvo materijala. Nakon toga, Nikola je nastavio kao post-doktor u istoj istraživačkoj grupi, radeći na polju termoelektrika. U sklopu doktorskih i post-doktorskih studija, bio je na praksi na Lajbnic univerzitetu Hanover i Tehničkom univerzitetu Danske (DTU). Pre doktorskih studija, završio je osnovne i master studije na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, a potom je radio u industriji kao procesni inženjer. Trenutno je viši istraživač na Institutu BioSens u Novom Sadu, sektor za senzorske tehnologije.
Pored nacionalnih stipendija i nekoliko nagrada iz inostranstva, Nikola je bio dobro rangiran na takmičenju doktoranata Evropskog keramičkog društva, kao norveški predstavnik. Aktivan je član međunarodnog termoelektričnog društva i Evropskog keramičkog društva. Recenzent je nekoliko visoko rangiranih časopisa i uključen je u organizaciju naučnih događaja. Nikolino istraživanje uključuje sintezu, obradu, karakterizaciju i primenu napredne keramike za energetske tehnologije (uglavnom termoelektrike). Do sada je objavio oko 14 recenziranih naučnih radova, dostigavši h-faktor 7.

Centar:

CST

CST

1. M. Bittner, N. Kanas, R. Hinterding, F. Steinbach, J. Rathel, M. Schrade, K. Wiik, M.-A. Einarsrud, A. Feldhoff, A comprehensive study on improved power materials for high-temperature thermoelectric generators, J. Power Sources. (2019) 410, 143-151.
2. N. Kanas, S. P. Singh, M. Rotan, M. Seleemi, M. Bittner, A. Feldhoff, T. Norby, K. Wiik, T. Grande, and M-A Einarsrud, Influence of processing on stability, microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4-xO9+δ, Eur. Ceram. Soc. (2018) 38, 1592-1599.
3. M. Bittner, N. Kanas, R. Hinterding, F. Steinbach, D. Groeneveld, P. Wemhoff, K. Wiik, M.-A. Einarsrud, A. Feldhoff, Triple-phase ceramic 2D nanocomposite with enhanced thermoelectric properties, Eur. Ceram. Soc. (2019) 39, 1237-1244.
4. S. P. Singh, N. Kanas, T. Norby, M. Johnsson, M.-A. Einarsrud, K. Wiik, Thermoelectric properties of A-site deficient La-doped SrTiO3 at 100-900 °C under reducing conditions, J. Eur. Ceram. Soc. (2020) 40, 401-407.
5. N. Kanas, M. Bittner, T. D. Desissa, S. P. Singh, T. Norby, A. Feldhoff, T. Grande, K. Wiik and M.-A. Einarsrud, All-oxide thermoelectric module with in situ formed non-rectifying complex p-p-n junction and transverse thermoelectric effect, All-oxide thermoelectric module with in situ formed non-rectifying complex p-p-n junction and transverse thermoelectric effect, ACS Omega. (2018) 3, 9899-9906.