09

Digitalni Inovacioni Habovi

BioSens Institut (Istraživačko – razvojni institut za informacione tehnologije biosistema) je vodeći srpski Digitalni Inovacioni Hab (DIH) koji je fokusiran na okupljanje različitih interesnih grupa iz industrije, naučne oblasti, preduzetničke zajednice i javnosti. Kao takav, BioSens je jedinstveni šalter (One-Stop-Shop) koji pruža usluge u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija u poljoprivredi.

 

Obzirom da je ekosistem DIHova u Srbiji i regionu još uvek u početnoj fazi razvoja, BioSens aktivno radi na ostvarenju svog cilja – približavanju digitalnih rešenja tržištu, korisnicima, poljoprivrednicima, stručnoj i široj zajednici. Tri vrste usluga su u osnovi BioSense DIH-a: poslovne, tehničke i usluge umrežavanja. Osim toga, kontinuirano stručno usavršavanje korisnika i razvoj neophodnoh veština su krovne aktivnosti DIH-a. Korisnicima naših usluga na raspolaganju je podršku u procesu:

 

  • razvoja tehničkih rešenja – u vidu stručnih, tehničkih, poslovnih i finansijskih saveta (putem BioSens akceleratora)
  • umrežavanja sa relevantnim zajednicama i partnerima iz ekosistema
  • testiranja rešenja putem žive labaratorije PA4ALL

Usluge se realizuju putem brojnih projektnih i komercijalnih aktivnosti DIH-a. Inovacije koje podržava BioSens aktivno koriste poljoprivrednici, savetodavne službe, preduzetnici, srednje stručne škole, profesori i studenti. Multidisciplinarni pristup omogućava sveobuhvatno razumevanje inovacija u svim fazama razvoja, po čemu je DIH jedinstven.

 

Aktivnosti i dostignuća BioSense DIH-a prepoznati su kako u Srbiji tako i u svetu. Od 2015. godine BioSens je uključen u neke od najvećih evropskih DIH projekata, kao što su IoF2020, SmartAgriHubs, agROBOfood i DIATOMIC. BioSens DIH je takođe deo inicijative Smart Anything Anywhere, putem koje pruža srtučnu podršku malim i srednjim preduzećima, kao i podršku u pristupu potencijalnim izvorima finansiranja. Institut sarađuje sa velikim multinacionalnim korporativnim akterima iz različitih industrija poput industrije sofrvera, kompjuterskih igara, osiguranja, zatim nacionalnim telima kao što su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kabinetom premijera, kao i sa građanima, poljoprivrednicima, obrazovnim i naučnim institucijama, drugim DIH-ovima, političkim akterima, itd. Kroz ove projekte i aktivnosti, BioSens aktivno doprinosi digitalizaciji domaćeg, ali i evropskog tržišta na kojem je uveliko prepoznat kao relevantan akter u domenu razvoja tehnoloških rešenje u poljoprivredi.

 

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o BioSens DIH-u ili želite da čujete više o uslugama koje nudimo možete nas kontaktirati na Trajković [na] biosense.rs.

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Živa laboratorija

10
Milica Trajković

Kontakt osoba:

Milica Trajković

trajkovic@biosense.rs

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Živa laboratorija

10