10

Živa laboratorija

Istraživanja i razvoj inovacija na Institutu BioSens uvek se odvijaju u saradnji sa farmerima, poljoprivrednim i vladinim sektorom, preduzetničkom i poslovnom zajednicom, međunarodnim istraživačkim centrima i građanima. Radimo zajedno u cilju stvaranja novih „otvorenih inovacija“ koje će biti lake za upotrebu i koje će doneti korist svim učesnicima u celokupnom lancu vrednosti.

 

 

 

 

Kao mesto okupljanja svih značajnih interesnih grupa, osnovali smo „živu laboratoriju“ za preciznu poljoprivredu (eng. Precision Agriculture Living Lab – PA4ALL). Ovakva laboratorija je pionirski poduhvat u Srbiji i jedna od prvih u Evropi koja je usmerena na preciznu poljoprivredu. Spajanje ideja koje potiču iz različitih sektora i mogućnost testiranja novih rešenja i prototipova u realnim uslovima – na terenu, glavni su ciljevi PA4ALL.
Od 2013. godine, PA4ALL stavlja sve veći akcenat na projekte koji povezuju učesnike različitih profila i više disciplina. Budući da je ideja koncepta “žive laboratorije” da stvori zajednicu orijentisanu ka istraživanju i inovacijama, PA4ALL svoje aktivnosti temelji upravo na edukaciji zajednice o preciznoj poljoprivredi i njenoj primeni. Stoga nije iznenađujuće što PA4ALL kroz svoje projekte nastoji čak i da promeni nastavni plan i program u srednjoškolskom obrazovanju kako bi se u društvu negovalo znanje o preciznoj poljoprivredi. Tako se premošćuje jaz između javnog sektora i savremenih tehnologija koje menjaju način na koji se poljoprivreda danas doživljava.

 

Podstičući viziju zajedničkog stvaranja i kreativne saradnje, PA4ALL ne samo da postepeno širi svoju mrežu, već i pruža podršku novim “živim laboratorijama” koje su se u međuvremenu pojavile u regionu. Osim toga, po principu koncepta “žive laboratorije”, PA4ALL planira da stvori i ojača novu mrežu stručanjaka čiji će fokus biti oblast agroekologije, novi koncept koji podstiče ključne promene u načinu na koji poljoprivredna proizvodnja utiče na okolinu.

 

Kako bi poljoprivreda u Srbiji pratila svetske trendove i koncept precizne poljoprivrede bio implementiran na što bolji način, PA4ALL se zalaže za povezivanje naučne zajednice sa krajnjim korisnicima, industrijom, vladinim sektorom i drugim relevantnim učesnicima. Jedna od metoda koja se koristi u svrhu promocije samog koncepta “žive laboratorije” u naučnim krugovima je RRI (Responsible Research and Innovation) – Odgovorno istraživanje i inovacije. Ona uključuje angažovanje svih zajednica u oblasti nauke i inovacija, zajedničko stvaranje novih rezultata koji će doprineti transformaciji društva i unapređenje sistema obrazovanja, što je upravo i glavni cilj PA4ALL-a.

 

Institut BioSens dodaje kariku koja nedostaje u čitavom lancu vrednosti time što:

 

  1. Promoviše upotrebu naprednih IKT tehnologija lokalnim poljoprivrednim proizvođačima uz konstantnu asistenciju u cilju poboljšanja njihovih performansi, uz poštovanje propisa o zaštiti životne sredine;
  2. Razvija sinergiju sa kompanijama koje pružaju podršku razvoju sektora poljoprivrede u regionu (proizvođači đubriva, pesticida, pružaoci konsultantskih usluga), koji trenutno predstavljaju najagilnije i najmotivisanije igrače, s obzirom na činjenicu da imaju direktan pristup poljoprivrednim proizvođačima i jasne motive za uvođenje usluga zasnovanih na naprednim tehnologijama pored usluga koje već pružaju;
  3. Podstiče lokalni IKT sektor da menja princip na kom funkcioniše, te da svoju strategiju zasnovanu na sprovođenju operativnih aktivnosti za evropske kompanije, koje koriste prednost relativno niske cene rada inženjera, pomeri ka strategiji zasnovanoj na kompetitivnim snagama čitavog regionalnog ekosistema i eksploataciji sopstvenih rešenja (proizvoda) sa značajno većom dodatom vrednošću.
  4. Uvođenje predmeta iz oblasti informacionih tehnologija u poljoprivredi u srednje poljoprivredne škole i obrazovanje mlađih generacija o implikacijama koje proizlaze iz Agtech-a podići će svest o uskoj povezanosti tehnologije i poljoprivrede danas i stoga poljoprivredu učiniti privlačnijom za mlađe generacije.

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09
Isidora Stojačić

Kontakt osoba:

Isidora Stojačić

isidorastojacic@biosense.rs

BioSens akcelerator

11

Privreda

07

Naučno-istraživačke organizacije (NIO)

06

Državna uprava

08

Digitalni Inovacioni Habovi

09