Silikatni nanomaterijali

Zbog malog prečnika (oko 100 nm) i veoma porozne prirode, mezoporozne silikatne nanočestice (MSN) imaju veliku specifičnu površinu (oko 1000 m2 / g) koja se može koristiti za različite funkcionalizacije, punjenje/adsorpciju različitih molekula i njihovo uklanjanje, ili kao platforma za signalne molekule za detekciju različitih analita.

 

Mezoporozni organosilikatni nanomaterijal (Periodični mezoporozni organosilikat (PMO)) sadrži veliki procenat organskih grupa, što omogućuje da ispoljavaju jedinstvene karakteristike za različite primene.

 

Naše istraživanje se provodi u cilju dizajniranja novih serija MSN i PMO nanomaterijala, kao i njihovih jezgro / ljuska analoga.

Površina ovih nanomaterijala se modifikuje različitim molekulima kako bi specifično stupila u interakciju sa željenim tkivima, zagađivačima ili analitima, radi njihove efikasne primene u praćenju i zaštiti zdravlja, hrane i životne sredine.

 

Jedan od ciljeva istraživanja je razvoj pametnih nanomaterijala sa stimulans-responzivnim oslobađanjem molekula iz MSN / PMO materijala, sa primenom u dijagnostici, snimanju i terapiji tkiva raka.
Kompozitni materijali polimer-MSN se takođe razvijaju u cilju primene kao antimikrobnih pametnih ambalaža za hranu i medicinskih implanata.

Konačno, nove PMO nanočestice se konstruišu radi efikasnog blokiranja UVA i UVB zračenja i primene u bezbednijoj generaciji krema za sunčanje.

 

 

Projekti:

 

PRECAST: Prediction of Cancer Treatment Effectiveness with Stimuli-responsive Nanomaterials, Science Fund of the Republic of Serbia

 

NANOFACTS: Networking Activities for Nanotechnology-Facilitated Cancer Theranostics H2020-WIDESPREAD-2020-5

 

Novel Active Components for Health- and Enviroment-friendly UV-Blocking Based on Enriched Organosilica Nanomaterials, Project ID: 5566, The Innovation Fund of the Republic of Serbia

 

III 44006 Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Mirjana Mundžić

Mirjana

Mundžić

Nikola Knežević

Nikola

Knežević

Minja Mladenović

Minja

Mladenović

Kristina Živojević

Kristina

Živojević