Plant-O-Metar

Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za agronome, poljoprivrednike i hortikultiriste. Ljudsko oko može da primeti određene promene na biljkama poput sparušenosti listova, žutih i braon listova, pege na biljci ali je tada po pravilu već kasno. BioSense je razvio Plant-O-Metar, uređaj koji biljke posmatra i van vidljivog dela spektra i u stanju je da primeti da li su pod stresom i koliko su zdrave.

 

Plant-O-Metar analizira biljke tako što sekvencijalno emituje povorke impulsa različitih talasnih dužina (infracrvena, crvena, zelena i plava) iz svog multispektralnog izvora i na svom detektoru, prima spektar koji se reflektuje od biljke. Preko 100 merenja za svaku talasnu dužinu se uprosečuje i šalje putem bluetooth konekcije pametnom telefonu koji računa preko 20 optičkih vegetativnih indeksa i georeferencira rezultate merenja. Kao rezultat ove procedure moguće je generisati mape svih optičkih vegetacionih indeksa koje ovaj uređaj može da izmeri. Mape ovog tipa predstavljaju vrlo vredne informacije na osnovu kojih je moguće kreirati mape preporuke đubrenja, izvršiti procenu prinosa, utvrditi nivo hlorofila kod biljaka, na vreme uočiti promene u vegetaciji i još mnogo toga.

 

Plant-O-Metar je pogodan kako za ručnu upotrebu tako i za postavljanje na poljoprivrednu mehanizaciju, te samim tim ima širok spektar potencijalnih korisnika. Njegova potencijalno niska cena tržištu i jednostavnost upotrebe u kombinaciji sa preciznim mapiranjem statusa useva, čine ovaj uređaj pouzdanim i pristupačnim rešenjem za male i srednje poljoprivrednike koji žele da primene koncept precizne poljoprivrede i tako doprinesu efikasnosti i održivom razvoju poljoprivrede.

 

 

Projekti:

 

DIATOMIC Digital Innovation Hubs boosting European Microelectronics Industry H2020-ICT-2016-2017/H2020-ICT-2016-2MIMA, Diatomic

 

Razvoj uređaja za merenje i mapiranje azota kao najvažnijeg parametra za održivu poljoprivredu, broj rešenja 114-451-2794/2016-03, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Vesna Bengin

Vesna

Bengin

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Jovan Matović

Jovan

Matović

Goran Kitić

Goran

Kitić

Damir Krklješ

Damir

Krklješ

Čaba Peteš

Čaba

Peteš