Konzervacija

Biodiverzitet predstavlja sveobuhvatnost svih oblika života i temelj ekosistemskih usluga sa kojima je ljudsko blagostanje blisko povezano. Međutim, globalni biodiverzitet konstantno biva ugrožen kao posledica ljudski izazvanih sredinskih promena, usled čega se javila potreba za njegovom zaštitom. Istraživači Instituta BioSens kroz istraživanja, ali i praktične konzervacione akcije na terenu, doprinose očuvanju i zaštiti različitih grupa organizama i njihovih staništa.