Ekologija insekata

Insekti čine veoma značajnu komponentu ekosistema, kako prirodnih tako i poljoprivrednih. Većina vrsta divljih biljaka, kao i useva koji se koriste u ishrani širom sveta, zavise od oprašivanja insektima. Različiti nivoi specijalizacije različitih grupa insekata čine ih značajnim za životnu sredinu, ali i potencijalno ekonomski važnim. Pored toga što doprinose poljoprivrednoj produktivnosti, insekti mogu biti bioindikatori kvaliteta staništa i promena u životnoj sredini, a imaju ulogu i u razgradnji organskog otpada. Neke grupe insekata su štetočine, dok su druge grupe korisne u biološkoj kontroli štetočina ili korova. Uzimajući u obzir veliki značaj i raznovrsnost uloga insekata, fokusirani smo na sinergiju fundamentanlih istraživanja ekologije insekata i primenjene entomologije.

 

 

Projekti:

 

Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Diptera: Syrphidae) kao model organizmi (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, OI173002, 2011-2019.)

 

Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite priprode u AP Vojvodini (Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV, 114-451-2169/2016, 2016-2019.)