Agrobot

Sa napretkom tehnologija za varijabilno tretiranje u pogledu sejanja, zalivanja, aplikacije đubriva, pesticida i herbicida, javila se i potreba za sistemima koji tačno, precizno i brzo mogu da odrede varijabilnost zemljišta i identifikuju zone unutar jedne parcele.

 

Ovako složen zadatak rešavamo pomoću robotske platforme Agrobot Lala, koja je posebno prilagođena za poljoprivredne primene kao i za ugrađivanje senzora za analizu zemljišta i sistema za uzorkovanje. Predloženi sistem se kreće po parceli i radi uzorkovanje zemljišta i analizu parametara zemljišta kao i georeferenciranje rezultata merenja.

 

Celokupan proces je autonoman pošto je moguće prethodno definisati rutu Agrobot Lale na parceli pomoću GPS koordinata i 3D Real-Time-LIDAR sistema.

 

Kao rezultat sprovedenih analiza, kreiraju se višeslojne mape, na osnovu kojih poljoprivrednik će biti u mogućnosti da donese ispravne odluke, optimizuje svoju proizvodnju i u potpunosti iskoristi preciznu poljoprivredu u pogledu efikasnosti, prinosa i održivosti poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Projekti:

 

agROBOfood: Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics, H2020-DT-2018-1

 

Razvoj uređaja za merenje i mapiranje azota kao najvažnijeg parametra za održivu poljoprivredu, broj rešenja 114-451-2794/2016-03, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

 

Slobodan Birgermajer

Slobodan

Birgermajer

Goran Kitić

Goran

Kitić

Damir Krklješ

Damir

Krklješ

Čaba Peteš

Čaba

Peteš

Željko Bajić

Željko

Bajić

Vladan Minić

Vladan

Minić

Milijana Vujasinović

Milijana

Vujasinović

Anja Šepa

Anja

Šepa