Senzorske tehnologije za integrisani monitoring poljoprivredne proizvodnje

Period implementacije: 15/03/2016 - 15/03/2019

GA broj: 114-451-2670/2016-03

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Istraživanja na projektu posvećena su razvoju računarskih modela na podacima dobijenim raznovrsnim senzorskim tehnologijama za potrebe integrisanog nadzora poljoprivredne proizvodnje. Ciljevi projekta obuhvataju nekoliko komplementarnih aspekata koji se tiču pružanja odgovora na sledeća pitanja: kako izgleda setvena struktura na teritoriji APV, kakvo je trenutno stanje useva na određenom području na osnovu vrednosti odgovarajućih vegetacionih indeksa i kakvi se prinosi mogu očekivati.

 

O projektu: Produbljivanje znanja o faktorima koji utiču na životnu sredinu, a naročito onim koji su povezani sa razvojem biljaka i praćenjem i analizom različitih faza njihovog razvoja, prepoznato je kao jedna od glavnih oblasti primene novih senzorskih tehnologija. U kontekstu postizanja uspešne i visoko efikasne poljoprivredne proizvodnje, ključnu prepreku aktivnijoj i široj primeni novih tehnoloških rešenja u oblasti senzora namenjenih merenjima i analizi različitih parametara useva u poljima predstavlja nedostatak adekvatnih tehničkih rešenja i pratećih integrisanih sistema.

 

Ovakvi sistemi bi kroz direktnu primenu novih senzorskih tehnologija u procesu kontinuiranog praćenja/monitoringa poljoprivredne proizvodnje omogućili uvođenje inovacija i podizanje njene konkurentnosti. Stoga se kao glavni praktični zadatak u cilju postizanja integrisanog monitoringa poljoprivredne proizvodnje nameće implementacija raspoloživih i razvoj novih senzorskih tehnologija, kao osnovnih izvora raznovrsnih, ali istovremeno i veoma vrednih informacija, od interesa za mnogobrojne aspekte poljoprivredne proizvodnje. Podjednako bitan element za uspešnu realizaciju, a naročito primenu pomenutih tehničkih rešenja je i razvoj odgovarajućih podsistema namenjenih pristupu, odnosno efikasnoj, pravovremenoj i namenski prilagođenoj distribuciji dobijenih informacija akterima u procesu poljoprivredne proizvodnje.

 

Senzorske tehnologije koje pronalaze primenu u ovom domenu su veoma raznovrsne, kako u pogledu složenosti i stepena integracije, tako i u pogledu načina realizacije, načina korišćenja, brojnosti uređaja, principa rada, održavanja, dostupnosti i pre svega karakteristika. U ovom projektu, akcenat će biti stavljen na kombinovanje informacija dobijenih na daljinu (remote sensnig) pomoću satelita, sa informacijama dobijenih sa različitih senzora neposrednim merenjem na zemlji (proximal sensing), kao što su: sonda za merenje elektromagnetne provodljivosti, termalne i optičke kamere, kao i izračunati indeksi (NDVI, EVI, NDWI i drugi). Na ovaj način omogućiće se integracija sistema za nadzor poljoprivrede korišćenjem satelitskog osmatranja, karakterizacije promenljivosti i strukture zemljišta korišćenjem senzora, mobilnih telefona i GIS tehnologije namenjene integraciji i distribuciji informacija.

 

 

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Centri:

CST

CST