Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation

Akronim: Innosense

Period implementacije: 01/03/2013 - 31/08/2016

GA broj: 316191

Tip projekta: FP7

Cilj projekta: Jačanje istraživačkih i inovacionih kapaciteta BioSens Centra, podsticanje sinergije unutar centra, smanjenje odliva mozgova, napredak infrastrukture (za istraživanje i upravljanje), povećanje ekoloških i inovacionih performansi Centra.

 

O projektu: Vizija tadašnjeg BioSense centra bila je da postane međunarodno priznati multidisciplinarni istraživački centar i ključni dobavljač naprednih IKT rešenja za prikupljanje i obradu podataka koji će olakšati i unaprediti process upravljanja prirodnim resursima. Tome je doprineo projekat Innosense koji je bio implementiran kroz sedam međusobno povezanih radnih paketa u periodu od 42 meseca, i to:

 

1. Upravljanje projektom
2. Zapošljavanje novih stručnjaka
3. Nabavka opreme
4. Intelektulna svojina i izgradnja inovacionih kapaciteta
5. Obuke
6. Diseminacija i umrežavanje
7. Evaluacija

Istraživanje koje je dovelo do ovih rezultata finansirano je od strane Evropskog Istraživačkog Saveta u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske unije (FP7 / 2007-2013) / ERC po ugovoru o grantu pod brojem 316191.

Centri:

03

CBS

proba 2

CIT

05

CIRP

04

CRP

CST

CST