Razvoj prototipa uređaja za merenje broja somatskih ćelija u svežem mleku

Period implementacije: 01/12/2014 - 01/12/2015

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Razvoj novog uređaja za merenje broja somatskih ćelija koji će biti robustan, predviđen da njime može rukovati neobučeno osoblje, odnosno maksimalno jednostavan za upotrebu.

 

O projektu: Kako na tržištu ne postoji uređaj namenjen brojanju somatskih ćelija sličnih karakteristika, na Univerzitetu u Novom Sadu započeta su naučna istraživanja u cilju razvoja ovakvog uređaja, i to kroz saradnju dve grupe: Instituta BioSens – grupa za mikro i nano elektroniku (IB) i Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta (PF). Ovaj projekat za cilj ima sufinansiranje ovih tekućih naučnih istraživanja i dalji razvoj uređaja primenom dve savremene metode iz oblasti mikrofluidike i mikroelektronike: brojanja ćelija u tzv. Tejlorovom konusu i brojanja ćelija u tankom kontinualnom filmu. Takođe će biti ispitivan fenomen promene električne provodnosti mleka usled povećanog broja somatskih ćelija. Metod Tejlorovog konusa podrazumeva formiranje tankog mlaza ispitivane tečnosti (prečnika 10 – 100 µm) koji se formira unutar uređaja pomoću snažnog elektrostatičkog polja. Pojedine ćelije se zatim detektuju i broje pomoću laserskog zraka. Druga predložena metoda čije će mogućnosti biti istražene u ovom projektu je formiranje tankog kontinualnog filma i brojanje somatskih ćelija u kvazi-planarnom polju pomoću skanirajućeg laserskog zraka.

 

Treća metoda koja je razmatrana u okviru projekta je merenje somatskih ćelija na osnovu električne provodnosti mleka. Naša inicijalna istraživanja pokazala sve tri metode imaju potencijal da odgovore na zahteve postavljene pred novi uređaj za merenje BSC. Rezultat ovog projekta je prototip uređaja za mere somatskih ćelija i rano otkrivanje mastitisa kod krava koji je zasnovan na merenju električne provodnosti mleka.

 

Centri:

CST

CST