Primena daljinske detekcije u oceni kvaliteta vode i mapiranju vegetacije

Period implementacije: 05/12/2016 - 01/12/2017

GA broj: 142-451-3601/2016-01

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Projekat ima za cilj razvoj inovativnog sistema za monitoring vode i vodene vegetacije primenom metoda daljinske detekcije.

 

O projektu: Zagađenje površinskih vodenih tela predstavlja stalan problem u AP Vojvodini. Bez obzira na poreklo zagađenja i načine širenja ono se negativno odražava na živi svet i zdravlje ljudi. Dosadašnja praksa praćenja kvaliteta vode svodi se na uzorkovanje vode i njihovu laboratorijsku analizu, što predstavlja ograničenje u slučajevima kada je potrebno brzo dobiti rezultate (npr. pri havarijama, elementarnim nepogodama), ili drugim događajima izazvanim klimatskim promenama. Projekat ima za cilj razvoj inovativnog sistema za monitoring vode i vodene vegetacije primenom metoda daljinske detekcije. Monitoring vodenih površina i vodene vegetacije daljinskom detekcijom zasniva se na snimanju terena NDVI kamerom, montiranom na bespilotnoj letelici. Razvijen je univerzalni algoritmi za obradu snimaka i izvršeno mapiranje vodenih površina na osnovu NDVI indeksa vode i makrofita. Kalibracija i verifikacija rezultata sa snimaka urađena je standardnim metodama prikupljanja uzoraka vode i terenskim i laboratorijskim analizama biohemijskih i mokrobioloških parametara kvaliteta vode.

Ovaj projekat sa brojem granta 142-451-3601/2016-01, finansiran je od strane Republike Srbije, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Centri:

CST

CST

proba 2

CIT