FRACTALS-Future Internet Enabled Agricultural Applications

Akronim: Fractals

Period implementacije: 01/09/2014 - 31/08/2016

GA broj: 632874

Tip projekta: FP7

fractals (2)

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je podrška u vidu finansijskih sredstava (grant-ova) za 60 malih i srednjih preduzeća i internet preduzetnika iz evropske IT zajednice sa fokusom na Balkan, a u svrhu razvijanja aplikacija za sektor poljoprivrede koje su bazirane na tzv. „Future Internet“principima i tehnologijama.

 

O projektu: Ukupan fond FRACTALS projekta koji je bio namenjen za finansijsku podršku iznosio je 5,52 miliona evra. Osim bespovratnih finansijskih sredtava, podrška je bila višedimenzionalna i podrazumevala je: izgradnju tehničkih kapaciteta malih i srednjih preduzeća i internet preduzetnika; tesitranje i validaciju aplikacija; mentorsku podršku. Projekat je na ovakav način podsticao sektor poljoprivrede, gde primena digitalnih servisa i usluga baziranih na Internetu i Internet aplikacijama jos uvek nije na zadovoljavajućem nivou u čitavoj Evrope. FRACTALS je jedan od 16 evropskih projekata koji je podržao razvoj IT tehnologija zasnovanih na FIWARE platformi.

Istraživanje koje je dovelo do ovih rezultata finansirano je od strane Evropskog Istraživačkog Saveta u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske unije (FP7 / 2007-2013) / ERC po ugovoru o grantu pod brojem 632874.

Teme:

Centri:

05

CIRP