BREATHE – Detekcija i kvantifikacija bioaerosola značajnih za zdravlje ljudi i biljaka u realnom vremenu

Akronim: BREATHE

Period implementacije: 01/09/2020 - 01/09/2022

GA broj: 6039613

Tip projekta: Nacionalni

Internet prezentacija: https://www.realforall.com/language/en/project-breathe/

Cilj projekta: Bioaerosoli spadaju među najsloženije sastojke atmosfere. Monogi su važni patogeni biljaka ili alergeni. Postavljanje osnove za naprednu dijagnostiku atmosfere u realnom vremenu, u Srbiji je glavni cilj projekta. Projekat će primenom informacionih tehnologija, unaprediti upotreb protočne citometrije u aerobiološkim istraživanjima.

 

O projektu: Uređaj Rapid-E je napravljen za uzorkovanje i analizu suspendovanih čestica u vazduhu, u realnom vremenu, i beleži podatke o rasejavanju svetlosti, spektre fluorescencije i vreme života signala fluorescencije. Međutim, rad sa velikom količinom različitih podataka zahteva izbor odgovarajućeg metoda veštačke inteligencije pri njihovoj obradi. BREATHE će se baviti ispitivanjem varijabilnosti emisije svetlosti za izabrane bioaerosole različite starosti i vlažnosti koji odgovaraju stanju u atmosferi. Proučavaće se primena novih algoritama za obradu slike radi rekonstrukcije informacije o morfologiji čestica, iz signala rasejanja svetlosti. U projektu će se koristiti metode veštačke inteligencije i nauke o podacima kako bi se napravio klasifikacioni model mašinskog učenja za prepoznavanje i brojanje česticama u realnom vremenu.Takođe, pomoću metoda za objašnjenje rada modela dobiće se inofrmacija o najvažnijim obeležjima koje model koristi pri analizi. Ovo će omogućiti uključivanje domenskog znanja u model koji je prevazhodno zasnovan na podacima i bolju klasifikaciju čestica. Očekuje se da će primena koncepta prenošenja naučenog poboljšati opštost klasifikacionog modela i samim tim njegovu upotrebu na drugim mernim uređajima. Rezultati istraživanja imaju veliki potencijal da dovedu Srbiju na vodeću poziciju u oblasti aerobiologije i atmosferske dijagnostike.

 

Sprovođenje ovog projekta je primer kako moderna grupa za atmosfersku dijagnostiku, koja okuplja istraživače iz oblasti aerobiologije, fizike, hemije i nauke o podacima, treba da bude organizovana.

 

 

Teme:

Sanja Brdar

Sanja

Brdar

Marko Panić

Marko

Panić

Gordan Mimić

Gordan

Mimić

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija

Centri:

03

CBS

proba 2

CIT