Daljinska detekcija fenoloških promena

Period implementacije: 18/09/2017 - 18/09/2018

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Projekat je fokusiran na kalibraciju podataka prikupljenih daljinskom detekcijom radi prepoznavanja fenoloških pojava drvenastih biljaka, uključujući početak, tok i završetak fenofaza sa posebnim osvrtom na topole kao izvor alergenog polena.

 

O projektu: Dugoročno praćenje fenologije je osnov za razumevanje uticaja spoljašnjih faktora na životni ciklus biljaka. Prikupljanje podataka o spektralnom odzivu odabranih biljnih vrsta omogućava izbor odgovarajućeg pristupa za daljinsku detekciju i kontinuirano praćenje fenoloških promena. Simultanim praćenjem različitim metodama omogućava se da in situ merenja posluže kao indikatori toka i smene fenofaza biljaka. Iako je za objekat istraživanja izabrano drveće, utvrđene povezanosti između rezultata in situ merenja i daljinskog merenja su primenljive i na zeljaste biljke pošto su rezultat fizioloških procesa prisutnih u životnom ciklusu svih biljnih vrsta.

 

Fokus terenskog rada su širokopojasni i hiperspektralni vegetacioni indeksi a posebna pažnja je posvećena analizi razlika u spektralnom odgovoru između donjeg, srednjeg i gornjeg dela krošnje u odnosu na fenofaze cvetanja, listanja i plodonošenja i njihovo koreliranje sa rezultatima satelitskog snimanja.

 

Primena daljinske detekcije u praćenju fenoloških promena omogućava efikasnost i tačnost informisanja što je važno za detektovanje uticaja klimatskih promena ali i za planiranje aktivnosti vezanih za pojedine fenofaze (selidba košnica na pašu, tretiranje pesticidima, upravljanje alergijskim simptomima kroz izbegavanje alergena i početak terapije). Zato se posebno testira kako analizirani indeksi koreliraju sa tokom sezone cvetanja koji je opisan neposredno, fenološkim posmatranjem, i posredno, vremenskom serijom atmosferskih koncentracija polena.

 

Tačan sistem za detektovanje i praćenje fenoloških promena omogućava unapređenje kvaliteta fenoloških modela na osnovu kojih se danas prognoziraju i planiraju aktivnosti šumara, poljoprivrednika ali i osoba alergičnih na polen.

 

 

Teme:

Centri:

03

CBS

proba 2

CIT