IPMworks – An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies

Akronim: IPMworks

Period implementacije: 01/10/2020 - 30/09/2024

GA broj: 101000349

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: ipmworks.net

IPM works logo

Cilj projekta: Glavni cilj IPMWORKS-a je da pokrene značajno smanjenje oslanjanja pesticida u evropskoj poljoprivredi.

 

O projektu: Integrisano upravljanje štetočinama (IPM) zasniva se na raznovrsnim merama za upravljanje štetočinama (prevencija, nehemijska kontrola, najbolje prakse za optimizaciju efikasnosti pesticida, itd.). One se kombinuju na nivou farmi kako bi se omogućilo smanjenje oslanjanja na pesticide, a samim tim i smanjenje izloženosti okoline i ljudi pesticidima. Retki poljoprivrednici pioniri širom Evrope testiraju takve IPM strategije i uspevaju da postignu dobre rezultate sa malim unosom pesticida. Međutim, većina evropskih farmera i dalje se u velikoj meri oslanja na pesticide, sa velikim uticajima na životnu sredinu i društvo, jer većina njih do sada nije usvojila sveobuhvatnu, celokupnu IPM strategiju na nivou farme. Cilj IPMWORKS-a je promovisanje usvajanja IPM strategija, zasnovanih na mreži farmera širom EU, koji će i dalje napredovati u usvajanju IPM-a – kroz peer-to-peer učenje i zajedničkim naporima – i demonstrirati drugim poljoprivrednicima da holistički pristup IPM-u „deluje“; tj. omogućava nisko oslanjanje na pesticide sa boljom kontrolom štetočina, smanjenim troškovima i povećanom profitabilnošću. IPMWORKS će koordinisati postojeće mreže koje promovišu IPM i pokrenuti nove grupe farmi u regionima ili sektorima gde pioniri IPM-a još uvek nisu uključeni u odgovarajuću mrežu. Savetnici koji koordinišu grupe imaće glavnu ulogu u olakšavanju razmene znanja, podučavanju poljoprivrednika da pronađu sopstvena rešenja za IPM i organizovanju lokalnih demonstracionih aktivnosti. IPMWORKS će stimulisati pristup platformi ‘IPM Decisions’ i pružiti informacije o IPM metodama.

 

Prikupljaće podatke za upoređivanje IPM strategija i deliti rezultate i materijal za diseminaciju putem kanala koje poljoprivrednici široko koriste, prenoseći priče o uspehu u IPM-u. Organizovaće obuku i proizvesti materijal za obuku, usmeren na farmere izvan mreže i na savetodavne službe, kako bi se desila priprema za buduće širenje pristupa peer-to-peer učenja i opšte usvajanje IPM-a širom EU.

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 101000349.

Stavros Tsitouras

Stavros

Tsitouras

Milica Trajković

Milica

Trajković

Centri:

05

CIRP

03

CBS