AGRofood sustainable gOalS

Akronim: AGROS

Period implementacije: 01/10/2019 - 30/09/2021

GA broj: KA202-A53B7295

Tip projekta: ERASMUS+

Internet prezentacija: https://agroshub.eu/

agros logo. png

Cilj projekta: Cilj AGROS-a je da uspostavi novi integrisani pristup za edukaciju, a samim tim i rešavanje globalnih problema i savremenih izazova u poljoprivredno-prehrambenom sektoru EU, kako bi taj sektor efikasnim korišćenjem resursa, odgovorio na ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih Nacija.

 

Opis projekta: AGROS će putem internet platforme za učenje unaprediti znanje profesionalaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru EU. E-learning platforma takođe je dostupna i svim zainteresovanim ljudima, đacima i studentima širom EU, koji mogu besplatno da pristupe prezentacijama, kursevima i kvizovima koji su bazirani na ciljevima održivog razvoja. Projekat AGROS će promeniti način razmišljanja zajednica i kroz edukaciju i osnaživanje mladih podstaći ekonomski rast, samozapošljavanje, unapređenje poljoprivredno- prehrambenog sektora, kao i održivi razvoj ruralnih područja.

 

 

Isidora Stojačić

Isidora

Stojačić

Centri:

05

CIRP