Plant- O- Metar

Broj patenta: RS59317

Predmetni pronalazak je vezan za Plant-O-Metar, uređaj koji omogućava procenu fiziološkog stanja biljaka, od suštinske važnosti za negu i bolji razvoj. Ljudsko oko može da primeti samo određene promene na biljkama (sparušeni listovi, žuti i braon listovi, pege na biljci…), ali tada za biljku već može biti kasno. Plant-O-Meter uočava promene i pre nego što postanu vidljive, analizira i procenjuje koliko je biljka zdrava, odnosno kakva je sposobnost fotosinteze, da li postoji potreba za đubrenjem i navodnjavanjem. Uređaj emituje svetlost iz pažljivo odabranih delova spektra koja se reflektuje od biljke i za samo nekoliko sekundi pruža preciznu procenu njenog stanja. Podaci se putem bluetooth konekcije šalju pametnom telefonu sa kojim je uređaj povezan, preko kojeg se dalje prenose u informcioni sistem zajedno sa GPS lokacijom uzorka. Takođe, uređaj je napravljen tako da prikazuje rezultate merenja nezavisno od doba dana i vremenskih uslova.