Fotonaponski detektor infracrvenog zračenja od polikristalnih poluprovodnika IV-VI

Broj patenta: PCT/RS2020/000012

Pronalazak se odnosi na postupak za dobijanje detektora kao I sam detector infracrvenog zračenja koji nalazi primenu u spektroskopiji, analizi hrane I gasova kao I za navoženje projektila. Za razliku od dosadašnjih detektora pronalazak ima superiornije performanse u pogledu brzine, osetljivosti, specifične detektivnosti i niskog radnog napona. Detektor koji se sastoji od podloge od silicijuma, stakla, keramike, kompozita, metala ili legure, prve kontaktne electrode od zlata, koja istovremeno služi kao ogledalo dolaznog infracrvenog zračenja, poluprovodničkog sloja P tipa olovnog sulfida, olovnog selenida ili olovnog telurida, povezanog sa N-sloj tog poluprovodnika za formiranje P – N homokonjukcije i drugi kontakt delimično prozirne elektrode.