04. 01. 2023.

Šesti poziv talentovanim mladim istraživačima


Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija uputilo poziv talentovanim mladim istraživačima. Rok za podnošenje prijave 17. januar 2023.


Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija POZIVA talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 300 mladih istraživača, od kog broja će se do 15 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzimaju se na sajtu Ministarstva: https://nitra.gov.rs/, u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Rok za podnošenje prijave je 17. januar 2023. godine.