25. 09. 2023.

U BioSensu instaliran mikroskop izuzetnih performansi


Skenirajući elektronski mikroskop visoke rezolucije (HR SEM) kompanije Termo Fišer (model Apreo 2C), koji omogućava analizu strukture materijala sa neverovatnom rezolucijom od svega 1,2 nanometra.


Ovakav uređaj postoji na vrhunskim istraživačkim institucijama u svetu, a u Srbiji je jedinstven i predstavlja veliki korak napred u izgradnji istraživačke infrastrukture.

Mikroskop će omogućiti značajno povećanje kapaciteta u istraživanju nanostrukturnih svojstava materijala ne samo za istraživače Instituta BioSens, već iz cele Srbije i regiona. Nataj način se otvaraju nove perspektive za proučavanje čestica i tankih filmova, posebno u kontekstu elektrohemijskih i optičkih senzora, biosenzora i mikro i nano-tranzistorskih struktura, kao i preciznih i osetljivih senzora za praćenje zagađivača u hrani i životnoj sredini.

 

Osim impresivnih uvećanja uređaj može da radi mapiranje elementarnog sastava predmeta koji analizira i to u realnom vremenu, kao i da vizualizuje distribuciju hemijskih elemenata po površini predmeta pružajući detaljne uvide u hemijski i elementarni sastav materijala. Sistem visokog vakuuma omogućava početak snimanja za manje od 5 minuta od postavljanja uzorka, čime taj uređaj omogućava dobijanje brzih i preciznih rezultata, otvarajući nove perspektive u analizi materijala na nano nivou.
Uređaj je instaliran u specijalnom delu nove zgrade Instituta BioSens, koji je otporan na vibracije što je preduslov za rad na nano skali. Prve slike načinjene novim uređajem potvrđuju njegove impresivne perfomanse, kao i zadovoljavajuće karakteristike nove zgrade u pogledu osetljivosti na vibracije.