Upravni odbor

Prof. dr Stevan Stankovski

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, predstavnik osnivača

Dr Tatjana Lj. Marković

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

iz Beograda, naučna savetnica na Institutu za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić', predstavnica osnivača

Prof. dr Zoran Jovanović

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

iz Beograda, redovni profesor na Elekrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za računarsku tehniku i informatiku, predstavnik osnivača

Dr Tibor Sabo

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

zaposlen u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Direkcija Pokrajinskog fonda Novi Sad, lekar veštak neuropsihijatar u prvostepenom postupku, predstavnik osnivača

Prof. dr Vesna Bengin

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

redovna profesorka i naučna savetnica, predstavnica istraživača Instituta

Dr Oskar Marko

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

naučni saradnik, predstavnik istraživača Instituta

Dr Branko Šikoparija

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

viši naučni saradnik, predstavnik istraživača Instituta

fixed-img